Okazje finansowe - archiwum - Konto dla studenta

Okazje finansowe - archiwum

Poniżej znajdują się już nieaktualne promocje, dla osób, które z nich skorzystały i chcą przypomnieć sobie warunki. Dbam o Wasze premie, więc nie usuwam informacji zbyt wcześnie! 😉 Jeżeli nie znajdziesz tu promocji, w której brałeś udział, oznacza to, że czas wypłacenia nagrody już minął.

Otwórz konto w ING i zgarnij premię!

Zobacz, jaką ofertę przygotował dla Ciebie bank ING

1. Kto może wziąć udział w promocji?​

 • Każdy, kto nie jest pracownikiem banku.
 • Każdy, kto od 1 stycznia 2019 roku nie był klientem banku do 31 marca 2020 roku  ani współposiadaczem rachunku.
 • Każdy, kto wyrazi zgody marketingowe.

2. Jakie są warunki?

Należy:

 • Do 22 czerwca 2020 wypełnić wniosek dostępny pod TYM LINKIEM
 • Załóż Konto 360° lub Konto 360° Student

3. Zasady przyznawania premii.​

W tej promocji bank może wypłacić Ci maksymalnie 160 zł
 
Aby otrzymać 100 zł musisz:
 • do 30 czerwca 2020 r. otworzysz konto Mobi przez internet 
 • do 31 lipca 2020 r. wykonasz co najmniej 10 transakcji dowolną kartą wydaną do konta lub BLIKIEM

Dodatowo możesz otrzymać 60 zł:

 • gdy 3 z wykonanych transakcji zrobisz BLIKIEM w internecie
 • gdy dokonasz min. 3 przelewy na telefon BLIK – na kwotę minimum 5 zł każdy

 

4. Kiedy zostanie przyznana premia?

Wypłata nagrody nastąpi do 14 sierpnia 2020 r.

Premię w łącznej wysokości 160 zł otrzymamy za spełnienie wszystkich powyższych warunków.

5. Prowizje i opłaty Konta Otwartego na Ciebie​

 • Prowadzenie konta – 0 zł (z wyjątkiem opłat za przelewy i wypłaty w odzialne banku)
 • 0 zł – za wypłaty kodami BLIK z bankomatów w całej Polsce (telefonem)
 • 0 zł – za przelewy na telefon w aplikacji Moje ING – możesz wysyłać i odbierać przelewy w każdy dzień tygodnia
 • 0 zł – za nielimitowaną ilość przelewów między kontem oszczędnościowym a osobistym – jednym klikiem w aplikacji Moje ING
 • 0 zł – za krajowe przelewy w PLN, które robisz przez internet 
 • 0 zł – za wpłaty kodami BLIK we wpłatomatach – już od 10 zł (telefonem)

Otwórz Konto 360º w Milenium i odbierz 200 zł premii

Otwórz konto i zgarnij finansową premię!

Sprawdź jaką ofertę przygotował Bank Milenium!

1. Kto może wziąć udział w promocji?​

 • Każdy, kto nie jest pracownikiem banku.
 • Każdy, kto od 12 miesięcy nie jest Klientem Banku.
 • Każdy, kto wyrazi zgody marketingowe.
 • Każdy kto nie posiada jakikolwiek produktu w Banku, jest stroną jakiejkolwiek umowy z Bankiem lub osobą uprawnioną do składania dyspozycji dotyczących jakiegokolwiek rachunku w Banku jako posiadacz, współposiadacz rachunku, pełnomocnik, przedstawiciel ustawowy, opiekun lub kurator posiadacza rachunku, jak również jest użytkownikiem jakiegokolwiek produktu, w tym karty przedpłaconej pre-paid oraz dodatkowej karty kredytowej, poręcza w Banku kredyt lub posiada jednostki uczestnictwa Millennium TFI,

2. Jakie są warunki?

Należy:

 • Do 22 czerwca 2020 wypełnić wniosek dostępny pod TYM LINKIEM
 • Załóż Konto 360° lub Konto 360° Student

3. Zasady przyznawania premii.​

Aby zgarnąć premię:

 • W lipcu sierpniu i wrześniu wykonaj przynajmniej 1 płatność kartą lub Blikiem
 • Zasil konto kwotą min. 1000 zł co miesiąc (przez lipiec, sierpień i wrzesień)
 • Aktywuj aplikację mobilną do 30.09.2020.

4. Kiedy zostanie przyznana premia?

Premia w wysokości 200 zł zostanie wypłacona do 30 października 2020 roku. 

Do tego czasu nie możemy zamknąć konta, ani odwołać udzielonych zgód marketingowych.

5. Prowizje i opłaty Konta Otwartego na Ciebie​

 • 0 zł za prowadzenie rachunku płatniczego
 • 0 zł za obsługę karty debetowej
 • 0 zł za wypłaty gotówki ze wszystkich bankomatów
 • 0 zł za krajowe przelewy w PLN w bankowości internetowej i aplikacji mobilnej
 • 0 zł za wygodne przelewy BLIKIEM na numer telefonu
 • 0 zł za realizację zleceń stałych i poleceń zapłaty

Prowadzenie Konta 360°, obsługa karty debetowej i wypłaty gotówki z bankomatów są bezpłatne w przypadku zapewnienia min. 1000 zł wpływów zewnętrznych i min. 1 płatności kartą do konta lub BLIKIEM w miesiącu. W przypadku braku wpływu lub braku 1 płatności kartą lub BLIKIEM, opłata za prowadzenie Konta 360° i obsługę karty debetowej wynosi 15 zł/miesięcznie.

Konto 360° Student jest prowadzone dla osób w wieku 18-26 lat. Obsługa karty debetowej i wypłaty gotówki z bankomatów są bezpłatne w przypadku min. 1 płatności kartą do konta lub BLIKIEM w miesiącu.W przypadku braku płatności kartą lub BLIKIEM, opłata za obsługę karty debetowej wynosi 4 zł miesięcznie.

Zakładając konto osobiste w BNP Paribas w promocji “Skorzystaj w nowym roku” możesz otrzymać bonus w wysokości do 300 zł. Sprawdź!

Wszystkie warunki i najważniejsze informacje dotyczące tej akcji znajdziesz poniżej.

1. Kto może wziąć udział w promocji?​

 • Każdy, kto jest osobą fizyczną działającą jako konsument, będącą obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej posiadającą dowód osobisty, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
 • Każdy, kto w okresie 9 miesięcy przed złożeniem wniosku o otwarcie Konta Osobistego w Promocji nie był posiadaczem ani współposiadaczem rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego w Banku BNP Paribas.
 •  Każdy, kto nie jest stroną umowy ramowej na dzień składania wniosku o zawarcie tej umowy.

2. Jakie są warunki?

Należy:

 • do dnia 6 lutego 2020 roku dokonać zgłoszenia do udziału w promocji wypełniając formularz pod TYM LINKIEM. Ważne! Bank zastrzega, że promocja może zakończyć się wcześniej, jeśli złożonych zostanie 3000 wniosków.
 • zaakceptować regulamin promocji, zgodę na przetwarzanie danych osobowych, upoważnienie o przekazaniu Organizatorowi informacji o spełnieniu warunków do uzyskania nagrody.
 • do dnia 21 lutego 2020 roku zawrzeć umowę ramową w zakresie Konta Osobistego, Karty i dostępu do Bankowości elektronicznej na podstawie wniosku złożonego przez Internet.

3. Zasady przyznawania premii.​

Zakładając konto w tej promocji i aktywnie z niego korzystając, możesz zyskać aż 250 zł wypłacanych w dwóch transzach.

Aby otrzymać Pierwszą nagrodę w wysokości 50 zł należy:

 • złożyć wniosek i otworzyć konto osobiste.
 • w lutym 2020 roku wykonać min. 5 transakcji bezgotówkowych. 
 • otworzyć wiadomość e-mail wysłaną przez bank, w której znajdzie się kod, dzięki któremu zalogujesz się na stronie i przekażesz numer konta osobistego, na jaki ma być dokonana wpłata.
 

Aby otrzymać Drugą Nagrodę w wysokości 100 zł należy:

 • spełnić warunki otrzymania Pierwszej Nagrody.
 • w marcu ORAZ kwietniu 2020 roku wykonać transakcje bezgotówkowe na łączną kwotę min. 300 zł
 • w marcu ORAZ kwietniu 2020 roku zapewnić wpływy na konto w łącznej kwocie min. 1000 zł.
 • otworzyć wiadomość e-mail wysłaną przez bank, w której znajdzie się kod, dzięki któremu zalogujesz się na stronie i przekażesz numer konta osobistego, na jaki ma być dokonana wpłata.
 

Aby otrzymać Trzecią Nagrodę w wysokości 150 zł należy:

 • spełnić warunki otrzymania Drugiej Nagrody.
 • maju ORAZ czerwcu 2020 roku wykonać transakcje bezgotówkowe na łączną kwotę min. 300 zł
 • maju ORAZ czerwcu 2020 roku zapewnić wpływy na konto w łącznej kwocie min. 1000 zł.
 • otworzyć wiadomość e-mail wysłaną przez bank, w której znajdzie się kod, dzięki któremu zalogujesz się na stronie i przekażesz numer konta osobistego, na jaki ma być dokonana wpłata.
 

MAŁA PODPOWIEDŹ ODE MNIE: 

A. Pamiętaj o sprawdzaniu skrzynki e-mail i otwarciu wiadomości z kodem upoważniającym do wypłaty środków!

B. Pamiętaj, że jeśli nie spełnisz warunków odebrania pierwszej nagrody nie odbierzesz też drugiej ani trzeciej!

4. Kiedy zostanie przyznana premia?

W przypadku Pierwszej Nagrody:

 • informację o jej otrzymaniu dostaniesz najpóźniej 20 marca 2020 roku.
 • środki finansowe otrzymasz do 31 marca 2020 roku.
 

W przypadku Drugiej Nagrody:

 • informację o jej otrzymaniu dostaniesz najpóźniej 22 maja 2020 roku.
 • środki finansowe otrzymasz do 30 maja 2020 roku.
 

W przypadku Trzeciej Nagrody:

 • informację o jej otrzymaniu dostaniesz najpóźniej 24 lipca 2020 roku.
 • środki finansowe otrzymasz do 31 lipca 2020 roku.

5. Prowizje i opłaty Konta Otwartego na Ciebie​

 • Prowadzenie konta – 0 zł
 • Wypłaty z bankomatów BNP Paribas oraz Planet Cash w Polsce – 0 zł
 • Przelew krajowy – 0 zł
 • Pozostałe opłaty są zależne od wybranej karty debetowej Mastercard