Okazje finansowe - archiwum - Konto dla studenta

Okazje finansowe - archiwum

Poniżej znajdują się już nieaktualne promocje, dla osób, które z nich skorzystały i chcą przypomnieć sobie warunki. Dbam o Wasze premie, więc nie usuwam informacji zbyt wcześnie! 😉 Jeżeli nie znajdziesz tu promocji, w której brałeś udział, oznacza to, że czas wypłacenia nagrody już minął.

Zakładając konto osobiste w BNP Paribas w promocji “Skorzystaj w nowym roku” możesz otrzymać bonus w wysokości do 300 zł. Sprawdź!

Wszystkie warunki i najważniejsze informacje dotyczące tej akcji znajdziesz poniżej.

1. Kto może wziąć udział w promocji?​

 • Każdy, kto jest osobą fizyczną działającą jako konsument, będącą obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej posiadającą dowód osobisty, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
 • Każdy, kto w okresie 9 miesięcy przed złożeniem wniosku o otwarcie Konta Osobistego w Promocji nie był posiadaczem ani współposiadaczem rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego w Banku BNP Paribas.
 •  Każdy, kto nie jest stroną umowy ramowej na dzień składania wniosku o zawarcie tej umowy.

2. Jakie są warunki?

Należy:

 • do dnia 6 lutego 2020 roku dokonać zgłoszenia do udziału w promocji wypełniając formularz pod TYM LINKIEM. Ważne! Bank zastrzega, że promocja może zakończyć się wcześniej, jeśli złożonych zostanie 3000 wniosków.
 • zaakceptować regulamin promocji, zgodę na przetwarzanie danych osobowych, upoważnienie o przekazaniu Organizatorowi informacji o spełnieniu warunków do uzyskania nagrody.
 • do dnia 21 lutego 2020 roku zawrzeć umowę ramową w zakresie Konta Osobistego, Karty i dostępu do Bankowości elektronicznej na podstawie wniosku złożonego przez Internet.

3. Zasady przyznawania premii.​

Zakładając konto w tej promocji i aktywnie z niego korzystając, możesz zyskać aż 250 zł wypłacanych w dwóch transzach.

Aby otrzymać Pierwszą nagrodę w wysokości 50 zł należy:

 • złożyć wniosek i otworzyć konto osobiste.
 • w lutym 2020 roku wykonać min. 5 transakcji bezgotówkowych. 
 • otworzyć wiadomość e-mail wysłaną przez bank, w której znajdzie się kod, dzięki któremu zalogujesz się na stronie i przekażesz numer konta osobistego, na jaki ma być dokonana wpłata.
 

Aby otrzymać Drugą Nagrodę w wysokości 100 zł należy:

 • spełnić warunki otrzymania Pierwszej Nagrody.
 • w marcu ORAZ kwietniu 2020 roku wykonać transakcje bezgotówkowe na łączną kwotę min. 300 zł
 • w marcu ORAZ kwietniu 2020 roku zapewnić wpływy na konto w łącznej kwocie min. 1000 zł.
 • otworzyć wiadomość e-mail wysłaną przez bank, w której znajdzie się kod, dzięki któremu zalogujesz się na stronie i przekażesz numer konta osobistego, na jaki ma być dokonana wpłata.
 

Aby otrzymać Trzecią Nagrodę w wysokości 150 zł należy:

 • spełnić warunki otrzymania Drugiej Nagrody.
 • maju ORAZ czerwcu 2020 roku wykonać transakcje bezgotówkowe na łączną kwotę min. 300 zł
 • maju ORAZ czerwcu 2020 roku zapewnić wpływy na konto w łącznej kwocie min. 1000 zł.
 • otworzyć wiadomość e-mail wysłaną przez bank, w której znajdzie się kod, dzięki któremu zalogujesz się na stronie i przekażesz numer konta osobistego, na jaki ma być dokonana wpłata.
 

MAŁA PODPOWIEDŹ ODE MNIE: 

A. Pamiętaj o sprawdzaniu skrzynki e-mail i otwarciu wiadomości z kodem upoważniającym do wypłaty środków!

B. Pamiętaj, że jeśli nie spełnisz warunków odebrania pierwszej nagrody nie odbierzesz też drugiej ani trzeciej!

4. Kiedy zostanie przyznana premia?

W przypadku Pierwszej Nagrody:

 • informację o jej otrzymaniu dostaniesz najpóźniej 20 marca 2020 roku.
 • środki finansowe otrzymasz do 31 marca 2020 roku.
 

W przypadku Drugiej Nagrody:

 • informację o jej otrzymaniu dostaniesz najpóźniej 22 maja 2020 roku.
 • środki finansowe otrzymasz do 30 maja 2020 roku.
 

W przypadku Trzeciej Nagrody:

 • informację o jej otrzymaniu dostaniesz najpóźniej 24 lipca 2020 roku.
 • środki finansowe otrzymasz do 31 lipca 2020 roku.

5. Prowizje i opłaty Konta Otwartego na Ciebie​

 • Prowadzenie konta – 0 zł
 • Wypłaty z bankomatów BNP Paribas oraz Planet Cash w Polsce – 0 zł
 • Przelew krajowy – 0 zł
 • Pozostałe opłaty są zależne od wybranej karty debetowej Mastercard

Jeśli aktywnie korzystasz z aplikacji Bolt to oferta BNP Paribas może być dla Ciebie ciekawa.

Jak zgarnąć nawet 30 kuponów o wartości 10 zł każdy do wykorzystania w aplikacji Bolt? Czytaj dalej!

1. Kto może wziąć udział w promocji?​

 • Każdy, kto jest osobą fizyczną działającą jako konsument, będącą obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej posiadającą dowód osobisty, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
 • Każdy, kto w okresie 9 miesięcy przed złożeniem wniosku o otwarcie Konta Osobistego w Promocji nie był posiadaczem ani współposiadaczem rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego w Banku BNP Paribas.
 •  Każdy, kto nie jest stroną umowy ramowej na dzień składania wniosku o zawarcie tej umowy.

2. Jakie są warunki?

Należy:

 • do dnia 5 lutego 2020 roku dokonać zgłoszenia do udziału w promocji wypełniając formularz pod TYM LINKIEM. Ważne! Bank zastrzega, że promocja może zakończyć się wcześniej, jeśli złożonych zostanie 3000 wniosków.
 • zaakceptować regulamin promocji, zgodę na przetwarzanie danych osobowych, upoważnienie o przekazaniu Organizatorowi informacji o spełnieniu warunków do uzyskania nagrody.
 • do dnia 12 lutego 2020 roku zawrzeć umowę ramową w zakresie Konta Osobistego, Karty i dostępu do Bankowości elektronicznej na podstawie wniosku złożonego przez Internet.

3. Zasady przyznawania premii.​

Kody do aplikacji o wartości 10 zł każdy można zdobywać w okresie luty-lipiec. Kody zdobywa się za określone aktywności – jest ich pięć i tyle właśnie kodów można zgarnąć każdego miesiąca. 

Za wykonanie jakich czynności otrzymasz kod?

a) wykonanie Transakcji bezgotówkowej,
b) wykonanie Przelewu środków z Konta Osobistego za pomocą Bankowości elektronicznej (Pl@net lub GOonline lub Aplikacji mobilnej GOmobile),
c) otrzymanie Wpływu na konto na kwotę min. 10 zł,
d) wykonanie Transakcji BLIK,
e) wykonanie Transakcji Google Pay albo Apple Pay.

 

MAŁA PODPOWIEDŹ ODE MNIE:

A. Pamiętaj o zachowaniu ciągłości wykonywania aktywności! Np. jeśli w marcu nie zdobędziesz ani jednego kodu, wówczas nie odbierzesz nagród za kwiecień-lipiec, nawet jeśli wykonasz czynność uprawniającą do jego odebrania.

4. Kiedy zostanie przyznana premia?

Wszystkie premie rozliczane są w miesiącu następującym po miesiącu kalendarzowym, w którym uczestnik wykonał czynności upoważniające do ich otrzymania.

– informację o otrzymaniu nagrody dostaniesz najpóźniej do 24 dnia miesiąca.

– wypłata środków nastąpi na koniec miesiąca kalendarzowego.

5. Prowizje i opłaty Konta Otwartego na Ciebie​

 • Prowadzenie konta – 0 zł
 • Wypłaty z bankomatów BNP Paribas oraz Planet Cash w Polsce – 0 zł
 • Przelew krajowy – 0 zł
 • Pozostałe opłaty są zależne od wybranej karty debetowej Mastercard

Już po raz siódmy mBank oferuje wynagrodzenie za otwarcie eKonta w wysokości 140 zł. A jeśli lubisz oszczędzać, możesz skorzystać z promocyjnego oprocentowania konta oszczędnościowego w wysokości 2,5%.

Jak zdobyć te pieniądze? Czytaj poniżej:

1. Kto może wziąć udział w promocji?​

 • Każdy, kto ma pełną zdolność do czynności prawnych.
 • Każdy, kto od 1 stycznia 2017 roku nie posiadał lub nie był współposiadaczem konta w mBanku.
 • Każdy, kto z dniem złożenia wniosku będzie nowym klientem banku.

2. Jakie są warunki?

Do 30 stycznia 2020 r. złożyć wniosek o otwarcie eKonta przy pomocy TEGO LINKU i otworzyć konto.

3. Zasady przyznawania premii.​

Jak odebrać 100 zł? Należy:

 • dokonać 5 transakcji kartą i/lub BLIKiem.
 • w ciągu 7 dni od daty otwarcia konta przelać na konto środki w wysokości minimum 1000 zł.


Jak odebrać +40 zł? Należy:

 • dokonać 5 transakcji kartą i/lub BLIKiem.
 • przelać na konto środki w wysokości minimum 1000 zł.


MAŁA PODPOWIEDŹ ODE MNIE: 

A. Transakcje nie mogą być wycofane ani anulowane.

B. Środki w kwocie minimum 1000 zł nie mogą pochodzić z innego rachunku w mBanku, którego jesteś posiadaczem lub współposiadaczem.

4. Kiedy zostanie przyznana premia?

Premie są przyznawane w kolejnym miesiącu kalendarzowym, po którym zostały spełnione warunki promocji.

PRZYKŁAD: 

 • przystępujesz do promocji w październiku;
 • w listopadzie musisz wykonać czynności określone jako “Zasady przyznawania premii”;
 • w grudniu otrzymasz wynagrodzenie.
 
Z promocyjnego oprocentowania konta oszczędnościowego w wysokości 2,5% możesz korzystać do 31 maja 2020 roku.

5. Prowizje i opłaty eKonta

 • Otwarcie i prowadzenie konta – 0 zł
 • Przelewy krajowe – 0 zł
 • Wypłaty ze wszystkich bankomatów w Polsce do 100 zł – 0 zł
 • 3 wypłaty z bankomatów za granicą – 0 zł
 • Obsługa karty przy wykonaniu 1 transakcji miesięcznie – 0 zł

Bardzo łatwa i przejrzysta akcja od banku Millenium. Jeśli jeszcze nigdy nie brałeś/aś udziału w promocji banku Millenium to zachęcam, bo zasady są naprawdę proste!

 Poniżej poznasz wszystkie zasady i warunki promocji.

1. Kto może wziąć udział w promocji?​

 • Każdy, kto ukończył 18 lat i ma pełną zdolność do czynności prawnych.
 • Każdy, kto nie jest pracownikiem banku.
 • Każdy, kto na dzień 30 września 2019 nie jest klientem banku Millenium.
 • Każdy, kto nie posiadał żadnego produktu banku Millenium od 1 grudnia 2018 roku.
 • Każdy, kto nie brał wcześniej udziału w akcji promocyjnej lub sprzedaży premiowej Konta 360° lub Konta 360° Student

2. Jakie są warunki?

 • Do 28 stycznia 2020 r. należy złożyć wniosek pod TYM LINKIEM oraz do 31 stycznia 2020 zawrzeć z bankiem umowę o otwarcie konta i wydanie karty debetowej.
 • Wyrazić zgody marketingowe na przetwarzanie danych osobowych oraz nie wycofać ich przynajmniej do dnia wypłacenia premii.
 • Na dzień wypłacenia premii posiadać aktywne konto.

3. Zasady przyznawania premii.​

Co musisz zrobić, by dostać 200 zł?
 
 • do dnia 30 kwietnia 2020 roku aktywować aplikację mobilną banku Millenium.
 • przez 3 kolejne miesiące kalendarzowe (tj. luty, marzec, kwiecień 2020) zasilić konto kwotami na łączną sumę min. 1000 zł.
 • przez 3 kolejne miesiące kalendarzowe dokonać przynajmniej 1 transakcji kartą lub BLIKiem.


MAŁA PODPOWIEDŹ ODE MNIE: 

A. Uważaj na sztuczne aktywności na koncie, ponieważ bank może postrzegać je jako próbę wyłudzenia prowizji! Przykładową sztuczną aktywnością jest zasilenie konta wymaganą kwotą 1000 zł i natychmiastowe wykonanie przelewu zwrotnego.

B. Pamiętaj, by do czasu wypłacenia nagród nie anulować zgód marketingowych i nie zamknąć przedwcześnie konta!

4. Kiedy zostanie przyznana premia?

Nagroda w wysokości 200 zł zostanie przekazana na konto otwarte przez uczestnika najpóźniej do 29 maja 2020 roku.

5. Prowizje i opłaty Konta 360° i Konta 360° Student

 • Prowadzenie konta – 0 zł
 • Wypłaty z bankomatów – 0 zł
 • Przelewy przez internet i w aplikacji mobilnej – 0 zł
 • Przelewy BLIKiem i na numer telefonu – 0 zł
 • Obsługa karty debetowej miesięcznie – 0 zł

Zakładając konto osobiste w BNP Paribas w promocji “Noworoczne konto” możesz otrzymać bonus w wysokości 250 zł. Sprawdź!

Wszystkie warunki i najważniejsze informacje dotyczące tej akcji znajdziesz poniżej.

1. Kto może wziąć udział w promocji?​

 • Każdy, kto jest osobą fizyczną działającą jako konsument, będącą obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej posiadającą dowód osobisty, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
 • Każdy, kto w okresie 9 miesięcy przed złożeniem wniosku o otwarcie Konta Osobistego w Promocji nie był posiadaczem ani współposiadaczem rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego w Banku BNP Paribas.
 •  Każdy, kto nie jest stroną umowy ramowej na dzień składania wniosku o zawarcie tej umowy.

2. Jakie są warunki?

Należy:

 • do dnia 15 stycznia 2020 roku dokonać zgłoszenia do udziału w promocji wypełniając formularz pod TYM LINKIEM. Ważne! Bank zastrzega, że promocja może zakończyć się wcześniej, jeśli złożonych zostanie 3000 wniosków.
 • zaakceptować regulamin promocji, zgodę na przetwarzanie danych osobowych, upoważnienie o przekazaniu Organizatorowi informacji o spełnieniu warunków do uzyskania nagrody.
 • do dnia 29 stycznia 2020 roku zawrzeć umowę ramową w zakresie Konta Osobistego, Karty i dostępu do Bankowości elektronicznej na podstawie wniosku złożonego przez Internet.

3. Zasady przyznawania premii.​

Zakładając konto w tej promocji i aktywnie z niego korzystając, możesz zyskać aż 250 zł wypłacanych w dwóch transzach.

Aby otrzymać Pierwszą nagrodę w wysokości 100 zł należy:

 • złożyć wniosek i otworzyć konto osobiste.
 • w lutym 2020 roku wykonać min. 5 transakcji bezgotówkowych. 
 • w lutym 2020 roku zapewnić wpływy na konto w łącznej kwocie min. 1000 zł.
 • otworzyć wiadomość e-mail wysłaną przez bank, w której znajdzie się kod, dzięki któremu zalogujesz się na stronie i przekażesz numer konta osobistego, na jaki ma być dokonana wpłata.

 

Aby otrzymać Drugą Nagrodę w wysokości 150 zł należy:

 • spełnić warunki otrzymania Pierwszej Nagrody.
 • w marcu 2020 roku wykonać min. 5 transakcji bezgotówkowych. 
 • w marcu 2020 roku zapewnić wpływy na konto w łącznej kwocie min. 1000 zł.
 • otworzyć wiadomość e-mail wysłaną przez bank, w której znajdzie się kod, dzięki któremu zalogujesz się na stronie i przekażesz numer konta osobistego, na jaki ma być dokonana wpłata.

MAŁA PODPOWIEDŹ ODE MNIE: 

A. Pamiętaj o sprawdzaniu skrzynki e-mail i otwarciu wiadomości z kodem upoważniającym do wypłaty środków!

4. Kiedy zostanie przyznana premia?

W przypadku Pierwszej Nagrody:

 • informację o jej otrzymaniu dostaniesz najpóźniej 20 marca 2020 roku.
 • środki finansowe otrzymasz do 31 marca 2020 roku.

 

W przypadku Drugiej Nagrody:

 • informację o jej otrzymaniu dostaniesz najpóźniej 20 kwietnia 2020 roku.
 • środki finansowe otrzymasz do 30 kwietnia 2020 roku.

5. Prowizje i opłaty Konta Otwartego na Ciebie​

 • Prowadzenie konta – 0 zł
 • Wypłaty z bankomatów BNP Paribas oraz Planet Cash w Polsce – 0 zł
 • Przelew krajowy – 0 zł
 • Pozostałe opłaty są zależne od wybranej karty debetowej Mastercard

ING Bank Śląski kontynuuje akcję promocyjną, w której zgarnąć można 140 złotych. Oferta cieszył się wśród Was dużym zainteresowaniem, dlatego mam nadzieję, że osoby, które nie zdążyły złożyć wniosku w okresie promocji zrobią to teraz.

Warunki są prawie takie same jak przy ostatniej akcji promocyjnej ING – jedyną zmianą jest wyrażenie zgód marketingowych. Dla przypomnienia wszystkie informacje znajdziecie poniżej.

1. Kto może wziąć udział w promocji?​

 • Każdy, kto jest klientem indywidualnym.
 • Każdy, kto ma pełną zdolność do czynności prawnych.
 • Każdy, kto wyrazi zgody na przekazywanie przez bank informacji handlowych i nie wycofa tych zgód.
 • Każdy, kto od 1 lipca 2018 do 30 września 2019 roku nie posiadał konta w ING (Direct, Komfort, Premium, Klasyczne, Student, Mobi).
 • Każdy, kto z dniem złożenia wniosku będzie nowym klientem ING.

2. Jakie są warunki?

Do 31 grudnia 2019 r. otworzyć Konto Direct albo Komfort oraz konto oszczędnościowe przy pomocy TEGO LINKU.

3. Zasady przyznawania premii.​

Jak odebrać 100 zł? Należy:

 • do 31 grudnia 2019 roku otworzyć Konto Direct albo Komfort z kontem oszczędnościowym,
 • do 2 marca 2020 roku wykonać transakcje kartą lub BLIKIEM na łączną kwotę min. 1000 PLN,
 • na dzień wypłaty promocji posiadać nadal konto.


Jak odebrać +20 zł? Należy:

 • spełnić warunki do otrzymania 100 złotych,
 • do 2 marca 2020 roku wykonać min. 3 transakcje bezgotówkowe BLIKIEM za zakupy w
  sklepach internetowych albo do 2 marca 2020 roku otrzymać min. jedno wynagrodzenie w kwocie min. 1000 PLN.


Jak odebrać +40 zł? Należy:

 • spełnić warunki do otrzymania 100 złotych,
 • do 2 marca 2020 roku wykonać min. 3 transakcje bezgotówkowe BLIKIEM za zakupy w
  sklepach internetowych 
 • do 2 marca 2020 roku otrzymać min. jedno wynagrodzenie w kwocie min. 1000 PLN.


MAŁA PODPOWIEDŹ ODE MNIE: 

A. Transakcje nie mogą być wycofane ani anulowane.

B. 100 zł są podstawą do dalszych warunków premii. Dlatego jeśli chcesz otrzymać 140 złotych – czyli maksymalną kwotę premii – należy spełnić dwa warunki premii za dodatkowe 40 zł. Jeśli natomiast spełnisz tylko jeden warunek, otrzymasz łącznie 120 zł.

4. Kiedy zostanie przyznana premia?

Uczestnikom, którzy spełnią warunki promocji do 31 grudnia 2019 r. bank wypłaci nagrodę do 10 stycznia 2020 r.

Pozostałym do 18 marca 2020 r.

Wpłata będzie dokonana na konto oszczędnościowe.

5. Prowizje i opłaty Konta z Lwem Direct

 • Prowadzenie konta – 0 zł
 • Wypłaty z bankomatów ING Banku Śląskiego i sieci Planet Cash – 0 zł
 • Przelewy w systemie bankowym – 0 zł
 • Obsługa karty debetowej miesięcznie – 0 zł
 • Za aplikację mobilną i przelewy na telefon – 0 zł

6. Prowizje i opłaty Konta z Lwem Komfort

 • Prowadzenie konta – 12 zł
 • Wypłaty z wszystkich bankomatów – 0 zł
 • Przelewy w systemie bankowym – 0 zł
 • Obsługa karty debetowej miesięcznie – 0 zł
 • Za aplikację mobilną i przelewy na telefon – 0 zł

Zakładając konto osobiste w promocji “Przedświąteczny szał” możesz otrzymać bonus w wysokości 300 zł. W sam raz na dodatkowe prezenty 😉 Sprawdź!

Wszystkie warunki i najważniejsze informacje dotyczące tej akcji znajdziesz poniżej.

1. Kto może wziąć udział w promocji?​

 • Każdy, kto jest osobą fizyczną działającą jako konsument, będącą obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej posiadającą dowód osobisty, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
 • Każdy, kto w okresie 9 miesięcy przed złożeniem wniosku o otwarcie Konta Osobistego w Promocji nie był posiadaczem ani współposiadaczem rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego w Banku BNP Paribas.
 •  Każdy, kto nie jest stroną umowy ramowej na dzień składania wniosku o zawarcie tej umowy.

2. Jakie są warunki?

Należy:

 • do dnia 31 grudnia 2019 roku dokonać zgłoszenia do udziału w promocji wypełniając formularz pod TYM LINKIEM. Ważne! Bank zastrzega, że promocja może zakończyć się wcześniej, jeśli złożonych zostanie 3000 wniosków.
 • zaakceptować regulamin promocji, zgodę na przetwarzanie danych osobowych, upoważnienie o przekazaniu Organizatorowi informacji o spełnieniu warunków do uzyskania nagrody.
 • do dnia 14 stycznia 2020 roku zawrzeć Umowę ramową w zakresie Konta Osobistego, Karty i dostępu do Bankowości elektronicznej na podstawie wniosku złożonego przez Internet.

3. Zasady przyznawania premii.​

W ramach tej promocji konto zakładasz w grudniu, a prezenty przychodzą do Ciebie w marcu i w maju. Taki wiosenny Mikołaj 😉 Sprawdź, jak to zrobić!

Aby otrzymać Pierwszą nagrodę w wysokości 100 zł należy:

 • złożyć wniosek i otworzyć konto osobiste.
 • w styczniu 2020 roku wykonać min. 5 transakcji bezgotówkowych kartą.
 • w lutym 2020 roku wykonać minimum 10 transakcji bezgotówkowych kartą i zapewnić min. 1000 zł wpływów na konto.
 • otworzyć wiadomość e-mail wysłaną przez bank, w której znajdzie się kod, dzięki któremu zalogujesz się na stronie i przekażesz numer konta osobistego, na jaki ma być dokonana wpłata.

Aby otrzymać Drugą nagrodę w wysokości 200 zł należy:

 • spełnić warunki otrzymania Pierwszej Nagrody.
 • w marcu i kwietniu 2020 roku wykonać 10 transakcji bezgotówkowych kartą oraz otrzymać wpływy na kwotę min. 1000 zł. 
 • otworzyć wiadomość e-mail wysłaną przez bank, w której znajdzie się kod, dzięki któremu zalogujesz się na stronie i przekażesz numer konta osobistego, na jaki ma być dokonana wpłata.

MAŁA PODPOWIEDŹ ODE MNIE: 

A. Pamiętaj o sprawdzaniu skrzynki e-mail i otwarciu wiadomości z kodem upoważniającym do wypłaty środków!

B. Aby otrzymać drugą nagrodę, musisz spełnić warunki w każdym z miesięcy, zatem w sumie musisz wykonać 20 transakcji bezgotówkowych kartą i zapewnić łącznie min. 2000 zł wpływów.

4. Kiedy zostanie przyznana premia?

W przypadku Pierwszej Nagrody:

 • informację o jej otrzymaniu dostaniesz najpóźniej 20 marca 2020 roku.
 • środki finansowe otrzymasz do 31 marca 2020 roku.

W przypadku Drugiej Nagrody:

 • informację o jej otrzymaniu dostaniesz najpóźniej 20 maja 2020 roku.
 • środki finansowe otrzymasz do 31 maja 2020 roku.

5. Prowizje i opłaty Konta Otwartego na Ciebie​

 • Prowadzenie konta – 0 zł
 • Wypłaty z bankomatów BNP Paribas oraz Planet Cash w Polsce – 0 zł
 • Przelew krajowy – 0 zł
 • Pozostałe opłaty są zależne od wybranej karty debetowej Mastercard

Fajna akcja od banku Pekao, w której – w zależności od spełnionych wymogów – możesz zgarnąć 100 lub 200 zł.

Zobacz, jaką ofertę przygotował dla Ciebie bank Pekao i załóż konto z żubrem!

1. Kto może wziąć udział w promocji?​

 • Każdy, kto ukończył 26 lat i ma pełną zdolność do czynności prawnych.
 • Każdy, kto nie jest pracownikiem banku.
 • Każdy, kto od 1.01.2018 nie był klientem banku ani współposiadaczem rachunku.
 • Każdy, kto wyrazi zgody marketingowe.

2. Jakie są warunki?

 • Do 31 grudnia 2019 wypełnić wniosek dostępny pod TYM LINKIEM.
 • Otworzy Konto Przekorzystne lub Konto Świat Premium wraz z kartą.

3. Zasady przyznawania premii.​

W tej promocji bank może wypłacić Ci maksymalnie 200 zł w postaci dwóch nagród, każda po 100 zł.
 
Aby otrzymać 100 zł musisz:
 • wziąć udział w promocji i otworzyć konto.
 • zaznaczyć wszystkie wymagane zgody marketingowe.
 • do końca kolejnego miesiąca kalendarzowego po otwarciu Konta Przekorzystnego zapewnić pojedynczy wpływ min. 500 zł z zewnątrz lub konta firmowego z Banku Pekao S.A.
 • wykonać 1 transakcję kartą do tego konta lub aplikacją PeoPay.

 

Aby otrzymać 100 zł musisz:

 • zawrzeć z bankiem umowę o konto przez internet lub aplikację mobilną.
 • do końca kolejnego miesiąca kalendarzowego po otwarciu Konta Przekorzystnego i przez kolejne 3 miesiące zapewnić pojedynczy wpływ min. 500 zł z zewnątrz lub konta firmowego z Banku Pekao S.A. 
 • wykonać 1 transakcję kartą do tego konta lub aplikacją PeoPay do końca kolejnego miesiąca kalendarzowego po otwarciu Konta Przekorzystnego i przez kolejne 3 miesiące.


MAŁA PODPOWIEDŹ ODE MNIE: 

A. Możesz zapłacić kartą za co chcesz, zatem wystarczy, że wyskoczysz do sklepu po bułki i gotowe!

4. Kiedy zostanie przyznana premia?

Pierwsza nagroda w wysokości 100 zł zostanie przyznana do końca drugiego pełnego miesiąca kalendarzowego następującego po dniu przystąpienia do promocji.

Druga nagroda w wysokości 100 zł może być wypłacona do 29 maja 2020 roku.

W obu przypadkach środki będą przelane na konto otwarte podczas promocji.

5. Prowizje i opłaty Konta Przekorzystnego

 • Prowadzenie konta – 0 zł
 • Wypłaty z bankomatów banku Pekao – 0 zł
 • Wypłaty z bankomatów za granicą – 0 zł
 • Przelewy przez internet i w aplikacji mobilnej – 0 zł
 • Przelewy BLIKiem – 0 zł
 • Obsługa karty debetowej miesięcznie – 0 zł

Uwaga! Bank przywraca i przedłuża promocję! 🙂

Naprawdę ciekawa promocja od Alior Banku. Wystarczy przez 3 miesiące wykonywać 3 zadania – i voilà! W czwartym miesiącu przytulasz 200 zł 🙂

 

Poniżej poznasz wszystkie zasady i warunki promocji.

1. Kto może wziąć udział w promocji?​

 • Każdy, kto ma pełną zdolność do czynności prawnych.
 • Każdy, kto ma polski dowód osobisty.
 • Każdy, kto stanie się nowym klientem Alior Banku.
 • Każdy, kto od 31 sierpnia 2018 nie posiadał rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego, rachunku walutowego lub Karty Kibica Alior Banku.
 • Każdy, kto na dzień wydania nagrody będzie posiadać aktywne konto.

2. Jakie są warunki?

Do 31 grudnia 2019 r. złoży wniosek pod TYM LINKIEM i nie później niż w ciągu 30 dni od złożenia wniosku podpisze umowę i otworzy Konto Jakże Osobiste w Alior Banku.

3. Zasady przyznawania premii.​

 W ciągu trzech miesięcy od założenia konta musisz co miesiąc:
 • otrzymać wpływ na konto w wysokości min. 1000 zł.
 • wykonać minimum 3 transakcje bezgotówkową kartą wydaną do konta.
 • przynajmniej raz w miesiącu zalogować się do Alior Banku przy pomocy aplikacji mobilnej.


MAŁA PODPOWIEDŹ ODE MNIE: 

A. Transakcje bezgotówkowe mogą być na dowolną kwotę. Chcesz zapłacić kartą za gumę do żucia? Do dzieła! 😉

B. Pamiętaj, że musisz spełnić powyższe wymagania w każdym miesiącu, przez 3 miesiące od podpisania umowy o otwarcie konta! Czyli w sumie musisz otrzymać 3×1000 zł, wykonać 3×3 transakcje i 3 razy zalogować się do aplikacji.

4. Kiedy zostanie przyznana premia?

Nagroda w wysokości 200 zł zostanie przyznana do końca 4 miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu
kalendarzowym, w którym podpisano umowę o konto i kartę.

5. Prowizje i opłaty Konta Jakże Osobistego

 • Prowadzenie konta – 0 zł
 • Wypłaty z bankomatów i w placówkach Alior Banku – 0 zł
 • Przelewy przez internet – 0 zł
 • Obsługa karty debetowej miesięcznie – 0 zł

Bardzo łatwa i przejrzysta akcja od banku Millenium, w której nagrodą jest 10 biletów do Multikina.

 Poniżej poznasz wszystkie zasady i warunki promocji.

1. Kto może wziąć udział w promocji?​

 • Każdy, kto ukończył 18 lat i ma pełną zdolność do czynności prawnych.
 • Każdy, kto nie jest pracownikiem banku.
 • Każdy, kto na dzień 30 września 2019 nie jest klientem banku Millenium.
 • Każdy, kto nie posiadał żadnego produktu banku Millenium od 1 listopada 2018 roku.
 • Każdy, kto nie brał wcześniej udziału w akcji promocyjnej lub sprzedaży premiowej Konta 360° lub Konta 360° Student

2. Jakie są warunki?

 • Do 27 grudnia 2019 r. należy złożyć wniosek pod TYM LINKIEM oraz do 31 grudnia 2019 zawrzeć z bankiem umowę o otwarcie Konta 360° lub Konta 360° Student.
 • Wyrazić zgody marketingowe na przetwarzanie danych osobowych oraz nie wycofać ich przynajmniej do dnia wypłacenia premii.
 • Na dzień wypłacenia premii posiadać aktywne konto.
 

Promocją objętych jest pierwsze 5 tyś. kont.

3. Zasady przyznawania premii.​

Bilety przyznawane są w 2 transzach.
 
Aby otrzymać dwa bilety musisz:
 • otworzyć konto w ramach promocji.
 • wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych lub marketingowych przez internet i telefon.
 • do 31 grudnia 2019 aktywować aplikację mobilną banku.

 

Aby dostać kolejnych 8 biletów musisz dodatkowo:

 • w styczniu i lutym 2020 zasilić konto kwotami na łączną sumę min. 500 zł.
 • w styczniu i lutym 2020 dokonać przynajmniej 1 transakcji kartą lub BLIKiem.


MAŁA PODPOWIEDŹ ODE MNIE: 

A. Uważaj na sztuczne aktywności na koncie, ponieważ bank może postrzegać je jako próbę wyłudzenia nagrody! Przykładową sztuczną aktywnością jest zasilenie konta wymaganą kwotą i natychmiastowe wykonanie przelewu zwrotnego.

B. Pamiętaj, by nie wycofywać zgód marketingowych do dnia wydania nagród.

4. Kiedy zostanie przyznana premia?

Jeśli spełnisz warunki promocji:

 • 2 bilety do kina otrzymasz najpóźniej do 13 stycznia 2020 roku
 • 8 biletów otrzymasz najpóźniej do 13 marca 2020 roku.

 

Bilety wydawane są w formie kodów elektronicznych.

5. Prowizje i opłaty Konta 360° i Konta 360° Student

 • Prowadzenie konta – 0 zł
 • Wypłaty z bankomatów – 0 zł
 • Przelewy przez internet i w aplikacji mobilnej – 0 zł
 • Przelewy BLIKiem i na numer telefonu – 0 zł
 • Obsługa karty debetowej miesięcznie – 0 zł

Bardzo łatwa i przejrzysta akcja od banku Millenium, w której nagrodą jest 10 biletów do Heliosa.

 Poniżej poznasz wszystkie zasady i warunki promocji.

1. Kto może wziąć udział w promocji?​

 • Każdy, kto ukończył 18 lat i ma pełną zdolność do czynności prawnych.
 • Każdy, kto nie jest pracownikiem banku.
 • Każdy, kto na dzień 30 września 2019 nie jest klientem banku Millenium.
 • Każdy, kto nie posiadał żadnego produktu banku Millenium od 1 listopada 2018 roku.
 • Każdy, kto nie brał wcześniej udziału w akcji promocyjnej lub sprzedaży premiowej Konta 360° lub Konta 360° Student

2. Jakie są warunki?

 • Do 27 grudnia 2019 r. należy złożyć wniosek pod TYM LINKIEM oraz do 31 grudnia 2019 zawrzeć z bankiem umowę o otwarcie Konta 360° lub Konta 360° Student.
 • Wyrazić zgody marketingowe na przetwarzanie danych osobowych oraz nie wycofać ich przynajmniej do dnia wypłacenia premii.
 • Na dzień wypłacenia premii posiadać aktywne konto.
 

Promocją objętych jest pierwsze 5 tyś. kont.

3. Zasady przyznawania premii.​

Bilety przyznawane są w 2 transzach.
 
Aby otrzymać dwa bilety musisz:
 • otworzyć konto w ramach promocji.
 • wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych lub marketingowych przez internet i telefon.
 • do 31 grudnia 2019 aktywować aplikację mobilną banku.

 

Aby dostać kolejnych 8 biletów musisz dodatkowo:

 • w styczniu i lutym 2020 zasilić konto kwotami na łączną sumę min. 500 zł.
 • w styczniu i lutym 2020 dokonać przynajmniej 1 transakcji kartą lub BLIKiem.


MAŁA PODPOWIEDŹ ODE MNIE: 

A. Uważaj na sztuczne aktywności na koncie, ponieważ bank może postrzegać je jako próbę wyłudzenia nagrody! Przykładową sztuczną aktywnością jest zasilenie konta wymaganą kwotą i natychmiastowe wykonanie przelewu zwrotnego.

B. Pamiętaj, by nie wycofywać zgód marketingowych do dnia wydania nagród.

4. Kiedy zostanie przyznana premia?

Jeśli spełnisz warunki promocji:

 • 2 bilety do kina otrzymasz najpóźniej do 13 stycznia 2020 roku
 • 8 biletów otrzymasz najpóźniej do 13 marca 2020 roku.

 

Bilety wydawane są w formie kodów elektronicznych.

5. Prowizje i opłaty Konta 360° i Konta 360° Student

 • Prowadzenie konta – 0 zł
 • Wypłaty z bankomatów – 0 zł
 • Przelewy przez internet i w aplikacji mobilnej – 0 zł
 • Przelewy BLIKiem i na numer telefonu – 0 zł
 • Obsługa karty debetowej miesięcznie – 0 zł

Zakładając konto osobiste w BNP Paribas w promocji “Premia na zimę” możesz otrzymać bonus w wysokości 250 zł. Sprawdź!

Wszystkie warunki i najważniejsze informacje dotyczące tej akcji znajdziesz poniżej.

1. Kto może wziąć udział w promocji?​

 • Każdy, kto jest osobą fizyczną działającą jako konsument, będącą obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej posiadającą dowód osobisty, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
 • Każdy, kto w okresie 9 miesięcy przed złożeniem wniosku o otwarcie Konta Osobistego w Promocji nie był posiadaczem ani współposiadaczem rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego w Banku BNP Paribas.
 •  Każdy, kto nie jest stroną umowy ramowej na dzień składania wniosku o zawarcie tej umowy.

2. Jakie są warunki?

Należy:

 • do dnia 20 grudnia 2019 roku dokonać zgłoszenia do udziału w promocji wypełniając formularz pod TYM LINKIEM. Ważne! Bank zastrzega, że promocja może zakończyć się wcześniej, jeśli złożonych zostanie 3000 wniosków.
 • zaakceptować regulamin promocji, zgodę na przetwarzanie danych osobowych, upoważnienie o przekazaniu Organizatorowi informacji o spełnieniu warunków do uzyskania nagrody.
 • do dnia 7 stycznia 2020 roku zawrzeć Umowę ramową w zakresie Konta Osobistego, Karty i dostępu do Bankowości elektronicznej na podstawie wniosku złożonego przez Internet.

3. Zasady przyznawania premii.​

Zakładając konto w tej promocji i aktywnie z niego korzystając, możesz zyskać aż 250 zł wypłacanych w dwóch transzach po połowie.

Aby otrzymać Pierwszą nagrodę w wysokości 125 zł należy:

 • złożyć wniosek i otworzyć konto osobiste.
 • w styczniu 2020 roku wykonać 4 przelewy przy pomocy bankowości elektronicznej oraz otrzymać wpływy na kwotę min. 1000 zł. 
 • otworzyć wiadomość e-mail wysłaną przez bank, w której znajdzie się kod, dzięki któremu zalogujesz się na stronie i przekażesz numer konta osobistego, na jaki ma być dokonana wpłata.

 

Aby otrzymać Drugą Nagrodę w wysokości 125 zł należy:

 • spełnić warunki otrzymania Pierwszej Nagrody.
 • w lutym 2020 roku wykonać 4 przelewy przy pomocy bankowości elektronicznej oraz otrzymać wpływy na kwotę min. 1000 zł. 
 • otworzyć wiadomość e-mail wysłaną przez bank, w której znajdzie się kod, dzięki któremu zalogujesz się na stronie i przekażesz numer konta osobistego, na jaki ma być dokonana wpłata.

 

MAŁA PODPOWIEDŹ ODE MNIE: 

A. Pamiętaj o sprawdzaniu skrzynki e-mail i otwarciu wiadomości z kodem upoważniającym do wypłaty środków!

4. Kiedy zostanie przyznana premia?

W przypadku Pierwszej Nagrody:

 • informację o jej otrzymaniu dostaniesz najpóźniej 20 lutego 2020 roku.
 • środki finansowe otrzymasz do 29 lutego 2020 roku.

W przypadku Drugiej Nagrody:

 • informację o jej otrzymaniu dostaniesz najpóźniej 20 marca 2020 roku.
 • środki finansowe otrzymasz do 31 marca 2020 roku.

5. Prowizje i opłaty Konta Otwartego na Ciebie​

 • Prowadzenie konta – 0 zł
 • Wypłaty z bankomatów BNP Paribas oraz Planet Cash w Polsce – 0 zł
 • Przelew krajowy – 0 zł
 • Pozostałe opłaty są zależne od wybranej karty debetowej Mastercard

Zakładając konto osobiste w BNP Paribas w promocji “Konto z zyskiem” możesz zgarnąć łącznie 400 zł. Jak to zrobić?

Wszystkie warunki i najważniejsze informacje dotyczące tej akcji znajdziesz poniżej.

1. Kto może wziąć udział w promocji?​

 • Każdy, kto jest osobą fizyczną działającą jako konsument, będącą obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej posiadającą dowód osobisty, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
 • Każdy, kto w okresie 9 miesięcy przed złożeniem wniosku o otwarcie Konta Osobistego w Promocji nie był posiadaczem ani współposiadaczem rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego w Banku BNP Paribas.
 •  Każdy, kto nie jest stroną umowy ramowej na dzień składania wniosku o zawarcie tej umowy.

2. Jakie są warunki?

Należy:

 • do dnia 8 grudnia 2019 roku dokonać zgłoszenia do udziału w promocji wypełniając formularz pod TYM LINKIEM. Ważne! Bank zastrzega, że promocja może zakończyć się wcześniej, jeśli złożonych zostanie 4500 wniosków.
 • zaakceptować regulamin promocji, zgodę na przetwarzanie danych osobowych, upoważnienie o przekazaniu Organizatorowi informacji o spełnieniu warunków do uzyskania nagrody.
 • do dnia 20 grudnia 2019 roku zawrzeć Umowę ramową w zakresie Konta Osobistego, Karty i dostępu do Bankowości elektronicznej na podstawie wniosku złożonego przez Internet za pośrednictwem unikalnego kodu SMS.

3. Zasady przyznawania premii.​

Zakładając konto w tej promocji możesz łącznie zdobyć 400 zł. Pieniądze wypłacane są w czterech transzach, każda w wysokości 100 zł.

Aby otrzymać wypłatę w ramach Pierwszej Nagrody musisz:

 • złożyć wniosek i otworzyć konto osobiste.
 • w grudniu 2019 roku wykonać min. 3 transakcje bezgotówkowe. 
 • otworzyć wiadomość e-mail wysłaną przez bank, w której znajdzie się kod, dzięki któremu zalogujesz się na stronie i przekażesz numer konta osobistego, na jaki ma być dokonana wpłata.

 

Aby otrzymać wypłatę w ramach Drugiej Nagrody musisz:

 • spełnić warunki otrzymania Pierwszej Nagrody.
 • w styczniu 2020 roku wykonać transakcje lub transakcję na łączną kwotę 300 zł.
 • otworzyć wiadomość e-mail wysłaną przez bank, w której znajdzie się kod, dzięki któremu zalogujesz się na stronie i przekażesz numer konta osobistego, na jaki ma być dokonana wpłata.

 

Aby otrzymać wypłatę w ramach Trzeciej Nagrody musisz:

 • spełnić warunki otrzymania Drugiej Nagrody.
 • w lutym 2020 roku wykonać transakcje bezgotówkowe na łączną kwotę 300 zł oraz otrzymać wpływy na łączną kwotę min. 1000 zł.
 • otworzyć wiadomość e-mail wysłaną przez bank, w której znajdzie się kod, dzięki któremu zalogujesz się na stronie i przekażesz numer konta osobistego, na jaki ma być dokonana wpłata.

 

Aby otrzymać wypłatę w ramach Czwartej Nagrody musisz:

 • spełnić warunki otrzymania trzeciej Nagrody.
 • w marcu 2020 roku wykonać transakcje bezgotówkowe na łączną kwotę 300 zł oraz otrzymać wpływy na łączną kwotę min. 1000 zł oraz wykonać min. 5 przelewów za pomocą bankowości elektronicznej.
 • otworzyć wiadomość e-mail wysłaną przez bank, w której znajdzie się kod, dzięki któremu zalogujesz się na stronie i przekażesz numer konta osobistego, na jaki ma być dokonana wpłata.


MAŁA PODPOWIEDŹ ODE MNIE: 

A. Pamiętaj o sprawdzaniu skrzynki e-mail i otwarciu wiadomości z kodem upoważniającym do wypłaty środków!

B. Płatności bezgotówkowe nie obejmują pośredników, tj. płacenie BLIKiem lub przez systemy automatycznej płatności (PayU, DotPay, Przelewy24 itp.).

4. Kiedy zostanie przyznana premia?

W przypadku Pierwszej Nagrody:

 • informację o jej otrzymaniu dostaniesz najpóźniej 20 stycznia 2020 roku.
 • środki finansowe otrzymasz do 31 stycznia 2020 roku.

 

W przypadku Drugiej Nagrody:

 • informację o jej otrzymaniu dostaniesz najpóźniej 20 lutego 2020 roku.
 • środki finansowe otrzymasz do 29 lutego 2020 roku.

 

W przypadku Trzeciej Nagrody:

 • informację o jej otrzymaniu dostaniesz najpóźniej 20 marca 2020 roku.
 • środki finansowe otrzymasz do 30 marca 2020 roku.

 

W przypadku Czwartej Nagrody:

 • informację o jej otrzymaniu dostaniesz najpóźniej 20 kwietnia 2020 roku.
 • środki finansowe otrzymasz do 30 kwietnia 2020 roku.

5. Prowizje i opłaty Konta Otwartego na Ciebie​

 • Prowadzenie konta – 0 zł
 • Wypłaty z bankomatów BNP Paribas oraz Planet Cash w Polsce – 0 zł
 • Przelew krajowy – 0 zł
 • Pozostałe opłaty są zależne od wybranej karty debetowej Mastercard

Zakładając konto osobiste w BNP Paribas w promocji “Zyskuj jesienią” możesz zgarnąć aż 350 zł za aktywne korzystanie z konta. Wystarczy regularnie płacić kartą i zapewnić sobie comiesięczne wpływy na konto.

Wszystkie warunki i najważniejsze informacje dotyczące tej akcji znajdziesz poniżej.

1. Kto może wziąć udział w promocji?​

 • Każdy, kto jest osobą fizyczną działającą jako konsument, będącą obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej posiadającą dowód osobisty, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
 • Każdy, kto w okresie 9 miesięcy przed złożeniem wniosku o otwarcie Konta Osobistego w Promocji nie był posiadaczem ani współposiadaczem rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego w Banku BNP Paribas.
 •  Każdy, kto nie jest stroną umowy ramowej na dzień składania wniosku o zawarcie tej umowy.

2. Jakie są warunki?

Należy:

 • do dnia 26 listopada 2019 roku dokonać zgłoszenia do udziału w promocji wypełniając formularz pod TYM LINKIEM. Ważne! Bank zastrzega, że promocja może zakończyć się wcześniej, jeśli złożonych zostanie 3000 wniosków.
 • zaakceptować regulamin promocji, zgodę na przetwarzanie danych osobowych, upoważnienie o przekazaniu Organizatorowi informacji o spełnieniu warunków do uzyskania nagrody.
 • do dnia 3 grudnia 2019 roku zawrzeć Umowę ramową w zakresie Konta Osobistego, Karty i dostępu do Bankowości elektronicznej na podstawie wniosku złożonego przez Internet.

3. Zasady przyznawania premii.​

Zakładając konto w tej promocji i aktywnie z niego korzystając, możesz zyskać aż 350 zł. Za samo założenie konta dostajesz 50 zł w postaci bonu do wykorzystania w Allegro. Pozostałe pieniądze wypłacane są w trzech transzach:

 • 50 zł w ramach Pierwszej Nagrody;
 • 100 zł w ramach Drugiej Nagrody;
 • 150 zł w ramach trzeciej nagrody.

Aby otrzymać wypłatę w ramach Pierwszej Nagrody musisz:

 • złożyć wniosek i otworzyć konto osobiste.
 • w grudniu 2019 roku wykonać min. 6 transakcji bezgotówkowych. 
 • otworzyć wiadomość e-mail wysłaną przez bank, w której znajdzie się kod, dzięki któremu zalogujesz się na stronie i przekażesz numer konta osobistego, na jaki ma być dokonana wpłata.

 

Aby otrzymać wypłatę w ramach Drugiej Nagrody musisz:

 • spełnić warunki otrzymania Pierwszej Nagrody.
 • w styczniu 2020 roku wykonać 10 transakcji bezgotówkowych i wykazać wpływy na łączną kwotę min. 1000 zł.
 • otworzyć wiadomość e-mail wysłaną przez bank, w której znajdzie się kod, dzięki któremu zalogujesz się na stronie i przekażesz numer konta osobistego, na jaki ma być dokonana wpłata.

 

Aby otrzymać wypłatę w ramach Trzeciej Nagrody musisz:

 • spełnić warunki otrzymania Pierwszej i Drugiej Nagrody.
 • w lutym i marcu 2020 roku wykonać 10 transakcji bezgotówkowych i wykazać wpływy na łączną kwotę min. 1000 zł.
 • otworzyć wiadomość e-mail wysłaną przez bank, w której znajdzie się kod, dzięki któremu zalogujesz się na stronie i przekażesz numer konta osobistego, na jaki ma być dokonana wpłata.


MAŁA PODPOWIEDŹ ODE MNIE: 

A. Pamiętaj o sprawdzaniu skrzynki e-mail i otwarciu wiadomości z kodem upoważniającym do wypłaty środków!

B. Płatności bezgotówkowe nie obejmują pośredników, tj. płacenie BLIKiem lub przez systemy automatycznej płatności (PayU, DotPay, Przelewy24 itp.).

4. Kiedy zostanie przyznana premia?

Kod Allegro otrzymasz do 13 grudnia 2019 roku.

W przypadku Pierwszej i Drugiej Nagrody:

 • informację o jej otrzymaniu dostaniesz najpóźniej 20 lutego 2020 roku.
 • środki finansowe otrzymasz do 29 lutego 2020 roku.

 

W przypadku Trzeciej Nagrody:

 • informację o jej otrzymaniu dostaniesz najpóźniej 20 kwietnia 2020 roku.
 • środki finansowe otrzymasz do 30 kwietnia 2020 roku.

5. Prowizje i opłaty Konta Otwartego na Ciebie​

 • Prowadzenie konta – 0 zł
 • Wypłaty z bankomatów BNP Paribas oraz Planet Cash w Polsce – 0 zł
 • Przelew krajowy – 0 zł
 • Pozostałe opłaty są zależne od wybranej karty debetowej Mastercard

Zakładając konto osobiste w BNP Paribas w promocji “Konto z możliwościami” możesz zgarnąć aż 400 zł w promocji Black Friday!

To dobra oferta dla osób, które i tak planują duży, jednorazowy wydatek i chcą obniżyć jego koszty. W jaki sposób? Czytaj niżej:

1. Kto może wziąć udział w promocji?​

 • Każdy, kto jest osobą fizyczną działającą jako konsument, będącą obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej posiadającą dowód osobisty, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
 • Każdy, kto w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o otwarcie Konta Osobistego w Promocji nie posiadał żadnego aktywnego produktu w banku.
 •  Każdy, kto nie jest stroną umowy ramowej na dzień składania wniosku o zawarcie tej umowy.

2. Jakie są warunki?

Należy:

 • do dnia 17 listopada 2019 roku dokonać zgłoszenia do udziału w promocji wypełniając formularz pod TYM LINKIEM. Ważne! Bank zastrzega, że promocja może zakończyć się wcześniej, jeśli złożonych zostanie 2700 wniosków.
 • zaakceptować regulamin promocji, zgodę na przetwarzanie danych osobowych, upoważnienie o przekazaniu Organizatorowi informacji o spełnieniu warunków do uzyskania nagrody.
 • do dnia 22 listopada 2019 roku zawrzeć Umowę ramową w zakresie Konta Osobistego, Karty i dostępu do Bankowości elektronicznej na podstawie wniosku złożonego przez Internet.

3. Zasady przyznawania premii.​

Za samo założenie konta w ramach tej promocji dostajesz kod rabatowy na zakupy w Allegro w wysokości 50 zł!

Oprócz tego możesz zdobyć dodatkowo 250 albo 350 zł. Jak to zrobić? Jeśli w weekend Black Friday, tj. w dniach 29.11.2019 r. – 01.12.2019 r.:

 • wydasz w formie transakcji bezgotówkowej od 500 do 999,99 zł otrzymasz od banku 250 zł.
 • wydasz w formie transakcji bezgotówkowej min. 1000 zł otrzymasz od banku 350 zł.

4. Kiedy zostanie przyznana premia?

Kod do Allegro otrzymasz najpóźniej do 4 grudnia 2019 roku.

Wynagrodzenie pieniężne otrzymasz najpóźniej do 31 grudnia 2019 roku.

UWAGA! Pamiętaj, że nagrody nie są przyznawane automatycznie. Musisz sprawdzać regularnie skrzynkę e-mail, której adres podasz podczas wypełniania wniosku, ponieważ tam przyjdzie do Ciebie wiadomość z kodem i linkiem aktywacyjnym do odbioru nagrody.

5. Prowizje i opłaty Konta Otwartego na Ciebie​

 • Prowadzenie konta – 0 zł
 • Wypłaty z bankomatów BNP Paribas oraz Planet Cash w Polsce – 0 zł
 • Przelew krajowy – 0 zł
 • Pozostałe opłaty są zależne od wybranej karty debetowej Mastercard

Naprawdę ciekawa promocja od Alior Banku. Wystarczy przez 3 miesiące wykonywać 3 zadania – i voilà! W czwartym miesiącu przytulasz 200 zł 🙂

 

Poniżej poznasz wszystkie zasady i warunki promocji.

1. Kto może wziąć udział w promocji?​

 • Każdy, kto ma pełną zdolność do czynności prawnych.
 • Każdy, kto ma polski dowód osobisty.
 • Każdy, kto stanie się nowym klientem Alior Banku.
 • Każdy, kto od 31 sierpnia 2018 nie posiadał rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego, rachunku walutowego lub Karty Kibica Alior Banku.
 • Każdy, kto na dzień wydania nagrody będzie posiadać aktywne konto.

2. Jakie są warunki?

Do 15 listopada 2019 r. złoży wniosek pod TYM LINKIEM i nie później niż w ciągu 30 dni od złożenia wniosku podpisze umowę i otworzy Konto Jakże Osobiste w Alior Banku.

3. Zasady przyznawania premii.​

 W ciągu trzech miesięcy od założenia konta musisz co miesiąc:
 • otrzymać wpływ na konto w wysokości min. 1000 zł.
 • wykonać minimum 3 transakcje bezgotówkową kartą wydaną do konta.
 • przynajmniej raz w miesiącu zalogować się do Alior Banku przy pomocy aplikacji mobilnej.


MAŁA PODPOWIEDŹ ODE MNIE: 

A. Transakcje bezgotówkowe mogą być na dowolną kwotę. Chcesz zapłacić kartą za gumę do żucia? Do dzieła! 😉

B. Pamiętaj, że musisz spełnić powyższe wymagania w każdym miesiącu, przez 3 miesiące od podpisania umowy o otwarcie konta! Czyli w sumie musisz otrzymać 3×1000 zł, wykonać 3×3 transakcje i 3 razy zalogować się do aplikacji.

4. Kiedy zostanie przyznana premia?

Nagroda w wysokości 200 zł zostanie przyznana do końca 4 miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu
kalendarzowym, w którym podpisano umowę o konto i kartę.

5. Prowizje i opłaty Konta Jakże Osobistego

 • Prowadzenie konta – 0 zł
 • Wypłaty z bankomatów i w placówkach Alior Banku – 0 zł
 • Przelewy przez internet – 0 zł
 • Obsługa karty debetowej miesięcznie – 0 zł

Bardzo łatwa i przejrzysta akcja od banku Millenium. Jeśli jeszcze nigdy nie brałeś/aś udziału w promocji banku Millenium to zachęcam, bo zasady są naprawdę proste!

 Poniżej poznasz wszystkie zasady i warunki promocji.

1. Kto może wziąć udział w promocji?​

 • Każdy, kto ukończył 18 lat i ma pełną zdolność do czynności prawnych.
 • Każdy, kto nie jest pracownikiem banku.
 • Każdy, kto na dzień 30 września 2019 nie jest klientem banku Millenium.
 • Każdy, kto nie posiadał żadnego produktu banku Millenium od 1 listopada 2018 roku.
 • Każdy, kto nie brał wcześniej udziału w akcji promocyjnej lub sprzedaży premiowej Konta 360° lub Konta 360° Student

2. Jakie są warunki?

 • Do 4 listopada 2019 r. należy złożyć wniosek pod TYM LINKIEM oraz do 7 listopada 2019 zawrzeć z bankiem umowę o otwarcie Konta 360° lub Konta 360° Student.
 • Wyrazić zgody marketingowe na przetwarzanie danych osobowych oraz nie wycofać ich przynajmniej do dnia wypłacenia premii.
 • Na dzień wypłacenia premii posiadać aktywne konto.
 

Promocją objętych jest pierwsze 7 tyś. kont.

3. Zasady przyznawania premii.​

Co musisz zrobić, by dostać premię?
 
 • do dnia 31 stycznia 2020 roku aktywować aplikację mobilną banku Millenium.
 • przez 3 kolejne miesiące kalendarzowe (tj. listopad 2019, grudzień 2019 i styczeń 2020) zasilić konto kwotami na łączną sumę min. 1000 zł.
 • przez 3 kolejne miesiące kalendarzowe dokonać przynajmniej 1 transakcji kartą lub BLIKiem.


MAŁA PODPOWIEDŹ ODE MNIE: 

A. Uważaj na sztuczne aktywności na koncie, ponieważ bank może postrzegać je jako próbę wyłudzenia prowizji! Przykładową sztuczną aktywnością jest zasilenie konta wymaganą kwotą 1000 zł i natychmiastowe wykonanie przelewu zwrotnego.

4. Kiedy zostanie przyznana premia?

Nagroda w wysokości 200 zł zostanie przekazana na konto otwarte przez uczestnika najpóźniej do 28 lutego 2020 roku.

5. Prowizje i opłaty Konta 360° i Konta 360° Student

 • Prowadzenie konta – 0 zł
 • Wypłaty z bankomatów – 0 zł
 • Przelewy przez internet i w aplikacji mobilnej – 0 zł
 • Przelewy BLIKiem i na numer telefonu – 0 zł
 • Obsługa karty debetowej miesięcznie – 0 zł

Zakładając konto osobiste w BNP Paribas w promocji “Konto z możliwościami” możesz zgarnąć aż 350 zł za aktywne korzystanie z konta.

Wszystkie warunki i najważniejsze informacje dotyczące tej akcji znajdziesz poniżej. Warunki do zrealizowania są niezwykle proste – warto zainteresować się tą ofertą!

1. Kto może wziąć udział w promocji?​

 • Każdy, kto jest osobą fizyczną działającą jako konsument, będącą obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej posiadającą dowód osobisty, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
 • Każdy, kto w okresie 9 miesięcy przed złożeniem wniosku o otwarcie Konta Osobistego w Promocji nie był posiadaczem ani współposiadaczem rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego w Banku BNP Paribas.
 •  Każdy, kto nie jest stroną umowy ramowej na dzień składania wniosku o zawarcie tej umowy.

2. Jakie są warunki?

Należy:

 • do dnia 31 października 2019 roku dokonać zgłoszenia do udziału w promocji wypełniając formularz pod TYM LINKIEM. Ważne! Bank zastrzega, że promocja może zakończyć się wcześniej, jeśli złożonych zostanie 4500 wniosków.
 • zaakceptować regulamin promocji, zgodę na przetwarzanie danych osobowych, upoważnienie o przekazaniu Organizatorowi informacji o spełnieniu warunków do uzyskania nagrody.
 • do dnia 6 listopada 2019 roku zawrzeć Umowę ramową w zakresie Konta Osobistego, Karty i dostępu do Bankowości elektronicznej na podstawie wniosku złożonego przez Internet.

3. Zasady przyznawania premii.​

Zakładając konto w tej promocji i aktywnie z niego korzystając, możesz zyskać aż 350 zł. Pieniądze wypłacane są w dwóch transzach:

 • 150 zł w ramach Pierwszej Nagrody;
 • 200 zł w ramach Drugiej Nagrody.

Aby otrzymać wypłatę w ramach Pierwszej Nagrody musisz:

 • złożyć wniosek i otworzyć konto osobiste.
 • w listopadzie 2019 roku wykonać min. 3 transakcje bezgotówkowe.
 • otworzyć wiadomość e-mail wysłaną przez bank, w której znajdzie się kod, dzięki któremu zalogujesz się na stronie i przekażesz numer konta osobistego, na jaki ma być dokonana wpłata.

Aby otrzymać wypłatę w ramach Drugiej Nagrody musisz:

 • spełnić warunki otrzymania Pierwszej Nagrody.
 • w grudniu 2019 roku wykonać transakcję lub transakcje bezgotówkowe na łączną kwotę min. 200 zł.
 • w grudniu 2019 roku otrzymać łączne wpływy na konto w wysokości min. 1000 zł.
 • otworzyć wiadomość e-mail wysłaną przez bank, w której znajdzie się kod, dzięki któremu zalogujesz się na stronie i przekażesz numer konta osobistego, na jaki ma być dokonana wpłata.


MAŁA PODPOWIEDŹ ODE MNIE: 

A. Pamiętaj o sprawdzaniu skrzynki e-mail i otwarciu wiadomości z kodem upoważniającym do wypłaty środków!

4. Kiedy zostanie przyznana premia?

W przypadku Pierwszej Nagrody:

 • informację o jej otrzymaniu dostaniesz najpóźniej 20 grudnia 2019 roku.
 • środki finansowe otrzymasz do 31 grudnia 2019 roku.

W przypadku Drugiej Nagrody:

 • informację o jej otrzymaniu dostaniesz najpóźniej 20 stycznia 2020 roku.
 • środki finansowe otrzymasz do 31 stycznia 2020 roku.

5. Prowizje i opłaty Konta Otwartego na Ciebie​

 • Prowadzenie konta – 0 zł
 • Wypłaty z bankomatów BNP Paribas oraz Planet Cash w Polsce – 0 zł
 • Przelew krajowy – 0 zł
 • Pozostałe opłaty są zależne od wybranej karty debetowej Mastercard

Bardzo fajna promocja dla wszystkich kinomaniaków. Za otwarcie konta PKO rozdaje wejściówki do kin – możesz wybrać sieć Multikino lub Cinema City. 

Poniżej prezentuję warunki promocji. Jeśli je spełniasz – zakładaj konto i korzystaj z biletów!

1. Kto może wziąć udział w promocji?​

 • Każdy, kto ma pełną zdolność do czynności prawnych.
 • Każdy, kto zamieszkuje na terenie Polski.
 • Każdy między 18. a 26. rokiem życia.
 • Każdy, kto nie jest pracownikiem Biura Komunikacji Marketingowej banku ani osobą bliską.
 • Każdy, kto od 1 września 2018 do 12 września 2019 roku nie posiadał konta w banku PKO, w tym Inteligo.
 • Każdy, kto na dzień wydania nagrody będzie posiadać aktywne konto.

2. Jakie są warunki?

Do 25 października 2019 r. otworzyć konto PKO Konto dla Młodych wraz z kartą debetową PKO Ekspres przy pomocy TEGO LINKU.

3. Zasady przyznawania premii.​

W tej promocji możesz łącznie odebrać 10 biletów do kina z wybranej przez Ciebie sieci. Bilety dostajesz w formie Nagrody I stopnia (4 bilety) i Nagrody II stopnia (6 biletów).

Aby odebrać 4 bilety (Nagroda I stopnia) musisz od 13 września 2019 r. do 25 października 2019 r.:

 • zawrzeć umowę o otwarcie i prowadzenie konta wraz z kartą.
 • wyrazić zgodę marketingową.
 • dokonać minimum jednej transakcji bezgotówkowej kartą.

Aby odebrać kolejnych 6 biletów (Nagroda II stopnia) musisz w terminie od 13 września 2019 r. do 30 listopada 2019 r. wykonać dodatkowo minimum jedną z poniższych aktywności:

 • polecenie przelewu na telefon BLIK, które zostanie rozliczony w systemie Banku.
 • płatność BLIK w internecie, która zostanie rozliczona w systemie Banku.
 • wypłata gotówki z bankomatu przy użyciu BLIK.


MAŁA PODPOWIEDŹ ODE MNIE: 

A. Za każdą czynność wymienioną w punkcie opisującym Nagrodę II stopnia otrzymujesz 2 bilety. Zatem, chcąc otrzymać przewidziane 6 biletów, musisz zrealizować wszystkie 3 punkty.

B. Aby odebrać kody elektroniczne musisz zainstalować aplikację IKO i przejść do sekcji “powiadomienia”.

4. Kiedy zostanie przyznana premia?

Nagrody I stopnia będą wydane do 15 listopada 2019 roku w formie kodu elektronicznego przekazanego przez aplikację IKO.

Nagrody II stopnia będą wydane do 20 grudnia 2019 roku w formie kodu elektronicznego przekazanego przez aplikację IKO.

5. Prowizje i opłaty konta PKO Konto dla Młodych

 • Prowadzenie konta – 0 zł
 • Wypłaty z bankomatów w Polsce i na świecie – 0 zł
 • Przelewy przez serwis iPKO i aplikację IKO – 0 zł
 • Obsługa karty debetowej miesięcznie – 0 zł
 • Standardowe przelewy krajowe – 0 zł

Bank Santander uruchomił II edycję akcji “Konto Jakie Chcę z Bonusem”. W ramach tej akcji możesz otrzymać 150 zł na konto oraz bon w wysokości 50 zł do zrealizowania w sklepach sieci Biedronka.

Wszystkie warunki i najważniejsze informacje dotyczące tej akcji znajdziecie poniżej.

1. Kto może wziąć udział w promocji?​

 • Każdy, kto ma pełną zdolność do czynności prawnych, jest obywatelem Polski i zamieszkuje na terytorium Polski.
 • Każdy, kto od 26 sierpnia 2018 roku do dnia otwarcia rachunku w ramach Akcji nie posiadał konta lub nie był współposiadaczem rachunku płatniczego w Santader Bank Polska S.A.
 • W akcji mogą uczestniczyć osoby, które posiadały lub posiadają rachunek płatniczy związany z prowadzoną działalnością gospodarczą.
 • Każdy, kto złoży wniosek o otwarcie Konta Jakie Chcę wraz z kartą debetową i zawrze z bankiem umowę.

2. Jakie są warunki?

Należy:

 • do 21 października 2019 roku zgłosić chęć przystąpienia do akcji za pomocą TEGO LINKU.
 • zaakceptować regulamin akcji i wyrazić zgody na świadczenie usług drogą elektroniczną oraz zgodę na ujawnienie tajemnicy bankowej.
 • wyrazić zgody na: kontakt w sprawie realizacji wniosku, kontakt drogą elektroniczną i telefoniczną w celach marketingowych, elektroniczny kanał kontaktu.
 • w ciągu 30 dni od złożenia wniosku, ale nie później niż do dnia 31 października 2019 roku zawrzeć z bankiem umowę o otwarcie Konta Jakie Chcę.

3. Zasady przyznawania premii.​

W tym momencie za samo założenie konta, dostajesz już 50 zł! Jeśli chcesz otrzymać bonus 150 zł musisz:

Aby uzyskać bonus w wysokości 150 zł należy:

 • do dnia 31 grudnia 2019 roku w dwóch następujących po sobie miesiącach od dnia otwarcia konta wykonać co najmniej 5 transakcji bezgotówkowych kartą debetową i/lub Blikiem.
 • wypełnić formularz wysłany do uczestnika przez bank na podany e-mail kontaktowy w ciągu 7 dni od otrzymania wiadomości.


MAŁA PODPOWIEDŹ ODE MNIE: 

A. Płatność kartą na dowolną kwotę ;). Mogą być to bułki do śniadania czy lody dla ochłody.

4. Kiedy zostanie przyznana premia?

Bank wypłaci nagrodę najpóźniej do 20 stycznia 2020 roku.

5. Prowizje i opłaty Konta Jakie Chcę

 • Prowadzenie konta – 0 zł
 • Przelew natychmiastowy – 0 zł
 • Polecenie zapłaty – 0 zł
 • Zlecenia stałe – 0 zł
 • Przelewy24 – 0zł
 • Karta do konta – domyślnie 3 zł; możesz też zapłacić kartą minimum 5 razy w miesiącu, wtedy opłata za tę usługę wyniesie 0 zł
 •  wypłaty w bankomatach Santander Bank Polska S.A. i przy użyciu Blik – 0 zł

Zakładając konto osobiste w BNP Paribas w promocji “Przelew dla przyrody” możesz zyskać nawet 300 zł. Dodatkowo, za każde założone Konto Otwarte, bank posadzi jedno drzewo!

Wszystkie warunki i najważniejsze informacje dotyczące tej akcji znajdziesz poniżej.

1. Kto może wziąć udział w promocji?​

 • Każdy, kto jest osobą fizyczną działającą jako konsument, będącą obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej posiadającą dowód osobisty, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
 • Każdy, kto w okresie 9 miesięcy przed złożeniem wniosku o otwarcie Konta Osobistego w Promocji nie był posiadaczem ani współposiadaczem rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego w Banku BNP Paribas.
 •  Każdy, kto nie jest stroną umowy ramowej na dzień składania wniosku o zawarcie tej umowy.

2. Jakie są warunki?

Należy:

 • do dnia 20 października 2019 roku dokonać zgłoszenia do udziału w promocji wypełniając formularz pod TYM LINKIEM. Ważne! Bank zastrzega, że promocja może zakończyć się wcześniej, jeśli złożonych zostanie 2000 wniosków.
 • należy wybrać fundację, której przekazana będzie darowizna oraz wysokość darowanej kwoty.
 • zaakceptować regulamin promocji, zgodę na przetwarzanie danych osobowych, upoważnienie o przekazaniu Organizatorowi informacji o spełnieniu warunków do uzyskania nagrody.
 • do dnia 25 października 2019 roku zawrzeć Umowę ramową w zakresie Konta Osobistego, Karty i dostępu do Bankowości elektronicznej na podstawie wniosku złożonego przez Internet.

3. Zasady przyznawania premii.​

Należy określić, jaką kwotę przekazujesz fundacji, a jaką zachowujesz dla siebie. Masz 4 opcje:

 • fundacja dostaje 0 zł, Ty 100 zł w ramach Pierwszej Nagrody i 200 zł w ramach Drugiej Nagrody;
 • fundacja dostaje 100 zł, Ty 100 zł w ramach Pierwszej Nagrody i 100 zł w ramach Drugiej Nagrody;
 • fundacja dostaje 200 zł, Ty 0 zł w ramach Pierwszej Nagrody i 100 zł w ramach Drugiej Nagrody;
 • fundacja dostaje 300 zł, a Ty nie otrzymujesz żadnych pieniędzy.

Aby otrzymać wypłatę w ramach Pierwszej Nagrody musisz:

 • spełnić wyżej wymienione warunki przystąpienia do promocji.
 • w listopadzie 2019 roku wykonać min. 5 transakcji bezgotówkowych na łączną kwotę min. 300 zł.
 • w listopadzie 2019 roku otrzymać łączne wpływy na konto w wysokości min. 1000 zł.
 • otworzyć wiadomość e-mail wysłaną przez bank, w której znajdzie się kod, dzięki któremu zalogujesz się na stronie i przekażesz numer konta osobistego, na jaki ma być dokonana wpłata.

Aby otrzymać wypłatę w ramach Drugiej Nagrody musisz:

 • spełnić warunki otrzymania Pierwszej Nagrody.
 • w grudniu 2019 roku wykonać min. 5 transakcji bezgotówkowych na łączną kwotę min. 300 zł.
 • w grudniu 2019 roku otrzymać łączne wpływy na konto w wysokości min. 1000 zł.
 • otworzyć wiadomość e-mail wysłaną przez bank, w której znajdzie się kod, dzięki któremu zalogujesz się na stronie i przekażesz numer konta osobistego, na jaki ma być dokonana wpłata.


MAŁA PODPOWIEDŹ ODE MNIE: 

A. Aby wybrana przez Ciebie fundacja rzeczywiście otrzymała określoną darowiznę, musisz spełnić wymogi otrzymania Pierwszej i Drugiej Nagrody.

4. Kiedy zostanie przyznana premia?

W przypadku Pierwszej Nagrody:

 • informację o jej otrzymaniu dostaniesz najpóźniej 15 grudnia 2019 roku.
 • środki finansowe otrzymasz do 31 grudnia 2019 roku.

 

W przypadku Drugiej Nagrody:

 • informację o jej otrzymaniu dostaniesz najpóźniej 21 stycznia 2019 roku.
 • środki finansowe otrzymasz do 31 stycznia 2020 roku.

 

5. Prowizje i opłaty Konta Otwartego na Ciebie​

 • Prowadzenie konta – 0 zł
 • Wypłaty z bankomatów BNP Paribas oraz Planet Cash w Polsce – 0 zł
 • Przelew krajowy – 0 zł
 • Pozostałe opłaty są zależne od wybranej karty debetowej Mastercard

Naprawdę ciekawa promocja od Alior Banku. Wystarczy przez 3 miesiące wykonywać 3 zadania – i voilà! W czwartym miesiącu przytulasz 200 zł 🙂

 

Poniżej poznasz wszystkie zasady i warunki promocji.

1. Kto może wziąć udział w promocji?​

 • Każdy, kto ma pełną zdolność do czynności prawnych.
 • Każdy, kto ma polski dowód osobisty.
 • Każdy, kto stanie się nowym klientem Alior Banku.
 • Każdy, kto od 31 sierpnia 2018 nie posiadał rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego, rachunku walutowego lub Karty Kibica Alior Banku.
 • Każdy, kto na dzień wydania nagrody będzie posiadać aktywne konto.

2. Jakie są warunki?

Do 16 października 2019 r. złoży wniosek i otworzy Konto Jakże Osobiste w Alior Banku pod TYM LINKIEM.

3. Zasady przyznawania premii.​

 W ciągu trzech miesięcy od założenia konta musisz co miesiąc:
 • otrzymać wpływ na konto w wysokości min. 1000 zł.
 • wykonać minimum 3 transakcje bezgotówkową kartą wydaną do konta.
 • przynajmniej raz w miesiącu zalogować się do Alior Banku przy pomocy aplikacji mobilnej.


MAŁA PODPOWIEDŹ ODE MNIE: 

A. Transakcje bezgotówkowe mogą być na dowolną kwotę. Chcesz zapłacić kartą za gumę do żucia? Do dzieła! 😉

B. Pamiętaj, że musisz spełnić powyższe wymagania w każdym miesiącu, przez 3 miesiące od podpisania umowy o otwarcie konta! Czyli w sumie musisz otrzymać 3×1000 zł, wykonać 3×3 transakcje i 3 razy zalogować się do aplikacji.

4. Kiedy zostanie przyznana premia?

Nagroda w wysokości 200 zł zostanie przyznana do końca 4 miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu
kalendarzowym, w którym podpisano umowę o konto i kartę.

5. Prowizje i opłaty Konta Jakże Osobistego

 • Prowadzenie konta – 0 zł
 • Wypłaty z bankomatów i w placówkach Alior Banku – 0 zł
 • Przelewy przez internet – 0 zł
 • Obsługa karty debetowej miesięcznie – 0 zł

Zakładając konto osobiste w BNP Paribas w promocji “Premia na jesień” możesz zgarnąć aż 350 zł za aktywne korzystanie z konta. Sprawdź, jakie to proste!

Wszystkie warunki i najważniejsze informacje dotyczące tej akcji znajdziesz poniżej.

1. Kto może wziąć udział w promocji?​

 • Każdy, kto jest osobą fizyczną działającą jako konsument, będącą obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej posiadającą dowód osobisty, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
 • Każdy, kto w okresie 9 miesięcy przed złożeniem wniosku o otwarcie Konta Osobistego w Promocji nie był posiadaczem ani współposiadaczem rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego w Banku BNP Paribas.
 •  Każdy, kto nie jest stroną umowy ramowej na dzień składania wniosku o zawarcie tej umowy.

2. Jakie są warunki?

Należy:

 • do dnia 15 października 2019 roku dokonać zgłoszenia do udziału w promocji wypełniając formularz pod TYM LINKIEM. Ważne! Bank zastrzega, że promocja może zakończyć się wcześniej, jeśli złożonych zostanie 3000 wniosków.
 • zaakceptować regulamin promocji, zgodę na przetwarzanie danych osobowych, upoważnienie o przekazaniu Organizatorowi informacji o spełnieniu warunków do uzyskania nagrody.
 • do dnia 20 października 2019 roku zawrzeć Umowę ramową w zakresie Konta Osobistego, Karty i dostępu do Bankowości elektronicznej na podstawie wniosku złożonego przez Internet.

3. Zasady przyznawania premii.​

Zakładając konto w tej promocji i aktywnie z niego korzystając, możesz zyskać aż 350 zł. Pieniądze wypłacane są w dwóch transzach:

 • 150 zł w ramach Pierwszej Nagrody;
 • 200 zł w ramach Drugiej Nagrody.

Aby otrzymać wypłatę w ramach Pierwszej Nagrody musisz:

 • złożyć wniosek i otworzyć konto osobiste.
 • w październiku 2019 roku wykonać min. 2 przelewy środków z konta za pomocą bankowości elektronicznej.
 • otworzyć wiadomość e-mail wysłaną przez bank, w której znajdzie się kod, dzięki któremu zalogujesz się na stronie i przekażesz numer konta osobistego, na jaki ma być dokonana wpłata.

 

Aby otrzymać wypłatę w ramach Drugiej Nagrody musisz:

 • spełnić warunki otrzymania Pierwszej Nagrody.
 • w listopadzie 2019 roku wykonać transakcję lub transakcje bezgotówkowe na łączną kwotę min. 300 zł.
 • w listopadzie 2019 roku otrzymać łączne wpływy na konto w wysokości min. 1000 zł.
 • otworzyć wiadomość e-mail wysłaną przez bank, w której znajdzie się kod, dzięki któremu zalogujesz się na stronie i przekażesz numer konta osobistego, na jaki ma być dokonana wpłata.


MAŁA PODPOWIEDŹ ODE MNIE: 

A. Pamiętaj o sprawdzaniu skrzynki e-mail i otwarciu wiadomości z kodem upoważniającym do wypłaty środków!

4. Kiedy zostanie przyznana premia?

W przypadku Pierwszej Nagrody:

 • informację o jej otrzymaniu dostaniesz najpóźniej 20 listopada 2019 roku.
 • środki finansowe otrzymasz do 30 listopada 2019 roku.

W przypadku Drugiej Nagrody:

 • informację o jej otrzymaniu dostaniesz najpóźniej 20 grudnia 2019 roku.
 • środki finansowe otrzymasz do 31 grudnia 2019 roku.

5. Prowizje i opłaty Konta Otwartego na Ciebie​

 • Prowadzenie konta – 0 zł
 • Wypłaty z bankomatów BNP Paribas oraz Planet Cash w Polsce – 0 zł
 • Przelew krajowy – 0 zł
 • Pozostałe opłaty są zależne od wybranej karty debetowej Mastercard

ING Bank Śląski kontynuuje akcję promocyjną, w której zgarnąć można 140 złotych. Oferta cieszył się wśród Was dużym zainteresowaniem, dlatego mam nadzieję, że osoby, które nie zdążyły złożyć wniosku w okresie promocji zrobią to teraz.

Warunki są identyczne jak przy ostatniej akcji promocyjnej ING, dla przypomnienia wszystkie informacje znajdziecie poniżej.

1. Kto może wziąć udział w promocji?​

 • Każdy kto ma pełną zdolność do czynności prawnych.
 • Każdy między 18. a 26. rokiem życia.
 • Każdy kto od 1 kwietnia 2018 do 30 czerwca 2019 roku nie posiadał konta w ING (Direct, Komfort, Premium, Klasyczne, Student, Mobi).
 • Każdy kto z dniem złożenia wniosku będzie nowym klientem ING.

2. Jakie są warunki?

Do 30 września 2019 roku otworzyć Konto z Lwem Mobi z kartą oraz konto oszczędnościowe za pomocą tego linku.

3. Zasady przyznawania premii.​

Jak odebrać 100 zł? Należy:

 • do 30 września 2019 roku otworzyć Konto z Lwem Mobi,
 • do 31 października 2019 roku wykonać min. 10 transakcji kartą lub BLIKIEM,
 • na dzień wypłaty promocji posiadać nadal konto.


Jak odebrać +20 zł? Należy:

 • spełnić warunki do otrzymania 100 złotych,
 • do 31 października 2019 roku wykonać min. 3 transakcje bezgotówkowe BLIKIEM za zakupy w
  sklepach internetowych albo do 31 października 2019 roku dokonać min. 2 przelewów na telefon BLIK do dwóch różnych odbiorców
  (na różne numery telefonu), za kwotę min. 5 zł każdy.


Jak odebrać +40 zł? Należy:

 • spełnić warunki do otrzymania 100 złotych,
 • do 31 października 2019 roku wykonać min. 3 transakcje bezgotówkowe BLIKIEM za zakupy
  w sklepach internetowych,
 • do 31 października 2019 roku dokona min. 2 przelewów na telefon BLIK do dwóch różnych odbiorców
  (na różne numery telefonu), za kwotę min. 5 zł każdy.


MAŁA PODPOWIEDŹ ODE MNIE: 

A. Transakcje nie mogą być wycofane ani anulowane.

B. 100 zł są podstawą do dalszych warunków premii. Dlatego jeśli chcesz otrzymać 140 złotych – czyli maksymalną kwotę premii – należy spełnić dwa warunki premii za dodatkowe 40 zł. Jeśli natomiast spełnisz tylko jeden warunek, otrzymasz łącznie 120 zł.

4. Kiedy zostanie przyznana premia?

Bank wypłaci nagrodę do 15 listopada 2019 roku na konto oszczędnościowe.

5. Prowizje i opłaty Konta z Lwem Mobi

 • Prowadzenie konta – 0 zł
 • Wypłaty z bankomatów – 0 zł
 • Przelewy w systemie bankowym – 0 zł
 • Obsługa karty debetowej miesięcznie – 0 zł
 • Za aplikację mobilną i przelewy na telefon – 0 zł

Aż 350 złotych premii od banku BGŻ BNP Paribas!

Bank startuje z nową akcją promocyjną, jeszcze bardziej korzystną niż zazwyczaj. Tym razem proponuje aż 350 złotych za spełnienie standardowych warunków.
Zachęcam do skorzystania z promocji, 350 złotych z pewnością się przydadzą a warunki są wyjątkowo proste i przystępne. Poniżej wszelkie informacje, jednak śpieszcie się bo promocja trwa jedynie do 28 lipca!

1. Kto może wziąć udział w promocji?

 • Każdy, kto jest pełnoletni, posiada polskie obywatelstwo i mieszka na terenie Polski.
 • Każdy, kto nie jest pracownikiem banku.
 • Każdy, kto w przeciągu 9 miesięcy nie był posiadaczem konta w banku BGŻ.
 • Każdy kto z dniem złożenia wniosku będzie nowym klientem.

2.  Jakie są warunki?

Należy:

 • do 28 lipca 2019 roku przystąpić do promocji na stronie,
 • zaakceptować poszczególne zgody: na przetwarzanie danych oraz przekazanie ich do banku, a także upoważnienie banku do przekazania informacji o spełnieniu warunków
 • do 28 lipca 2019 roku złożyć wniosek o konto za pośrednictwem linka otrzymanego e-mailem podając takie same dane jak przy formularzu rejestracyjnym,
 • do 4 sierpnia 2019 roku zawrzeć umowę z bankiem o konto kartę i bankowość elektroniczną, do dnia otrzymania nagrody być nadal posiadaczem konta w BGŻ.

3. Zasady przyznawania premii.

Aby otrzymać pierwszą nagrodę – 200 zł – należy:

 • spełnić powyższe warunki,
 • w sierpniu i we wrześniu 2019 roku wykonać 3 przelewypoprzez aplikację lub bankowość elektroniczną,
 • w sierpniu i we wrześniu 2019 roku wykonać transakcję kartą na łączną kwotę 300 złotych.

Aby otrzymać drugą nagrodę – 150 zł – należy:

 • spełnić warunki do otrzymania nagrody pierwszej,
 • w październiku i listopadzie 2019 roku wykonać 3 przelewypoprzez aplikację lub bankowość elektroniczną,
 • w październiku i listopadzie 2019 roku wykonać transakcję kartą na łączną kwotę 300 złotych.

MAŁA PODPOWIEDŹ ODE MNIE:

A. Z promocji wyłączone są płatności poprzez platformy takie jak: Przelewy 24, Blue Media, BLIK, Dotpay, PayU.

4. Kiedy zostanie przyznana premia?

Każdy uczestnik o spełnieniu warunków promocji zostanie poinformowany wiadomością e-mail:

 • w przypadku nagrody pierwszej maksymalnie do 20 października 2019 roku,
 • w przypadku nagrody drugiej maksymalnie do 20 grudnia 2019 roku.
 

Nagrody zostaną przyznane do ostatniego dnia miesiąca w miesiącu, w którym otrzymało się wiadomość e-mail.

W celu odbioru nagrody pierwszej należy do 25 października 2019 roku zalogować się na stronie promocji poprzez link otrzymany przez bank z wykorzystaniem unikalnego kodu i przekazać numer konta bankowego na który zostanie wypłacona nagroda.

5. Prowizje i opłaty

0 zł – otwarcie i prowadzenie rachunku;

6 zł – opłata za obsługę Karty Otwartej na eŚwiat;

0 zł – wpłata gotówki we wpłatomacie na terenie banków BNP Paribas;

0 zł – wypłata gotówki z bankomatów BNP Paribas i Planet Cash w Polsce;

5 zł – wypłata gotówki z pozostałych bankomatów w Polsce;

0 zł – przelew wewnętrzny i zewnętrzny online;

Poprzednia oferta Santandera, w której można było otrzymać 100 złotych w gotówce oraz 50 złotych do Biedronki odniosła niebywały sukces. Wiele z Was złożyło wniosek o konto w Santanderze.
Dzięki wielkiemu zainteresowaniu ze strony klientów, bank stworzył nową ofertę promocyjną, w której otrzymać można 150 złotych na zakupy ;). Taki bon z pewnością się przyda, więc sprawdźcie warunki poniżej i zyskujcie!

1. Kto może wziąć udział w promocji?

 • Każdy, kto jest pełnoletni, posiada polskie obywatelstwo i mieszka na terenie Polski.
 • Każdy, kto nie jest pracownikiem banku.
 • Każdy, kto od 1 lipca 2018 roku nie posiadał i nie był współposiadaczem konta w banku.
 • Każdy kto z dniem złożenia wniosku będzie nowym klientem.

2.  Jakie są warunki?

Należy:

 • do 31 sierpnia 2019 roku przystąpić do promocji na stronie,
 • zaakceptować poszczególne zgody: kontakt w sprawie realizacji wniosku, kontakt e-mailowy i telefoniczny w celach marketingowych oraz zgodę na elektroniczny kanał kontaktu,
 • do 15 września 2019 roku zawrzeć umowę z bankiem,
 • do 15 września 2019 roku otrzymać SMS lub e-mail z aktywacją konta.

3. Zasady przyznawania premii.

Spełniłeś powyższe warunki? Świetnie! Właśnie spełniłeś warunki do otrzymania pierwszej nagrody – 50 złotych do Biedronki

Aby otrzymać drugą nagrodę – 100 zł – należy:

 • w terminie 30 dni od dnia aktywacji konta – najpóźniej do 15 października 2019 roku – otrzymać wpływ na łączną kwotę 1000 złotych oraz wykonać 5 transakcji kartą.

MAŁA PODPOWIEDŹ ODE MNIE:

A. Płatność kartą na dowolną kwotę ;). Mogą być to bułki do śniadania czy lody dla ochłody.

4. Kiedy zostanie przyznana premia?

Nagrody będą wysyłane w postaci kodów na adres e-mail do 31 października 2019 roku.

Karty upominkowe mają ważność do 31 lipca 2020 roku.

5. Prowizje i opłaty Konta Jakie Chcę

 • 0 zł – opłata miesięczna za prowadzenie konta;
 • 0 zł – opłata miesięczna za kartę płatniczą (pod warunkiem wykonania min. 5 płatności kartą w miesiącu – w przeciwnym wypadku opłata wynosi 3 zł);
 • 0 zł – opłata za przelewy krajowe
 • 0 zł – wypłata gotówki ze wszystkich bankomatów w kraju – w przypadku gdy masz ponad 26 lat, opłata wynosi 5 zł;
Skończyła się sesja i zaczynają się dla Nas upragnione wakacje. Dodatkowa gotówka na pewno się przyda. mBank wraca z łatwą i lubianą przez Was akcją promocyjną.

Warunki są bardzo proste i nie wymagające dużego wysiłku, a w zamian otrzymacie 140 złotych! Poniżej wszystkie potrzebne informacje.

1. Kto może wziąć udział w promocji?

 • Każdy, kto od 1 stycznia 2017 roku nie posiadał i nie był współposiadaczem konta w mBanku.
 • Każdy kto z dniem złożenia wniosku będzie nowym klientem.

2.  Jakie są warunki?

 • Do 9 sierpnia 2019 roku złożyć wniosek o otwarcie eKonta wraz z kartą debetową i rachunkiem oszczędnościowym Moje Cele
 • Zaakceptować wymagane przez bank zgody.
 • Podpisać umowę o konto i kartę.

3. Zasady przyznawania premii.

Aby otrzymać premię za szybki wpływ – 100 zł – należy:
 • najpóźniej do końca miesiąca następującego po miesiącu przystąpienia do promocji wykonać 5 transakcji kartą lub BLIKiem,
 • w ciągu 7 dni od otwarcia konta otrzymać jednorazowy wpływ na kwotę 1000 złotych, ale nie z innego konta w mBanku, którego jest się właścicielem. Może to być konto np. w ING lub innym banku.
 • włączyć usługę ,,MOJE CELE” oraz sprawić by suma wpływów w bieżącym miesiącu wyniosłą co najmniej 100 zł od sumy obciążeń.
Aby otrzymać premię za szybkie transakcje – 50 zł –  należy:
 • w drugim miesiącu kalendarzowym od dnia przystąpienia do promocji zapewnić jednorazowy wpływ na konto  na kwotę 1000 złotych,
 • w drugim miesiącu kalendarzowym od dnia przystąpienia do promocji wykonać 5 transakcji kartą lub BLIKiem
MAŁA PODPOWIEDŹ ODE MNIE:
 • Udział w promocji biorą tylko konta indywidualne, przekształcenie konta na rachunek wspólny powoduje utracenie możliwości wzięcia udziału w promocji.

4. Kiedy zostanie przyznana premia?

Premię za szybki wpływ i transakcje bank wypłaci w kolejnym miesiącu kalendarzowym, po którym spełniło się warunki.

5. Prowizje i opłaty eKonta

 • Prowadzenie konta – 0 zł
 • Obsługa karty debetowej miesięcznie – 0zł/7zł – jedna transakcja bezgotówkowa powoduje brak opłat za kartę
 • Przelewy w systemie bankowym – 0 zł
 • Wypłata z bankomatów mBanku – 0 zł
Wakacje tuż tuż, dlatego banki prześcigają się z coraz bardziej korzystnymi dla Was ofertami promocyjnymi, gdzie możecie zgarnąć gotówkę ;).
Tym razem możecie otrzymać 150 złotych za spełnienie prostych warunków, poniżej wszystkie potrzebne informacje. Zachęcam osoby, które jeszcze nie korzystały z promocji Alior Banku do wypróbowania konta ;).

1. Kto może wziąć udział w promocji?

 • Każdy, kto nie jest pracownikiem ani członkiem rodziny pracownika Alior Banku.
 • Każdy, kto od 10 czerwca 2018 roku nie jest klientem banku.
 • Każdy, kto posiada polski dowód osobisty

2.  Jakie są warunki?

Należy:
 • do 20 lipca 2019 roku dokonać rejestracji na stronie promocji wypełniając formularz,  a następnie złożyć za pośrednictwem strony wniosek o konto,
 • wyrazić potrzebne zgody i zaakceptować regulamin,
 • do 30 dni od dnia wysłania wniosku – jednak nie później niż do 21 sierpnia 2019 roku – podpisać umowę z bankiem,
 • nie rozwiązać umowy do dnia otrzymania premii.

3. Zasady przyznawania premii.

Aby otrzymać premię – 150 zł – należy:

 • do 60 dni od otwarcia konta – najpóźniej do 20 października 2019 roku – aktywować aplikację mobilną Alior Banku,
 • do 60 dni od otwarcia konta – najpóźniej do 20 października 2019 roku – wybierać min. jedną korzyść do konta zgodnie z regulaminem korzyści do Konta Jakże Osobistego,
 • do 60 dni od otwarcia konta – najpóźniej do 20 października 2019 roku – uzyskać wpływ na łączną kwotę 1000 złotych i wykonać trzy płatności kartą lub BLIKiem.

4. Kiedy zostanie przyznana premia?

O przyznaniu premii uczestnik zostanie powiadomiony najpóźniej do 30 listopada 2019 roku.

Premia zostanie przekazana do 14 dni od dnia, w którym bank powiadomi e-mailowo o spełnieniu warunków promocji.

Do 5 dni od dnia otrzymania powiadomienia należy przekazać informację potrzebne do uzyskania premii za pośrednictwem narzędzi na stronie promocji.

5. Prowizje i opłaty w Alior Banku

 • Prowadzenie konta – 0/10 zł – opłata nie zostanie pobrana jeśli nie ukończyło się 26 roku życia
 • Obsługa karty debetowej miesięcznie – 0zł/5zł – opłata nie zostanie pobrana w przypadku płątności kartą na łączną kwotę 300 zł
 • Przelewy w systemie bankowym – 0 zł
 • Wypłata z bankomatów Alior Banku – 0 zł
Bank Millennium długo kazał na siebie czekać, a raczej na nową ofertę promocyjną, dzięki której można otrzymać tym razem 200 złotych.
Akcje promocyjne tego banku cieszą się wśród Was sporym powodzeniem, dlatego poniżej macie najważniejsze informacje dotyczące oferty 😉

1. Kto może wziąć udział w promocji?

 • Każdy, kto skończył 18 lat.
 • Każdy, kto nie jest pracownikiem banku.
 • Każdy, kto na dzień składania wniosku o konto nie posiada już innego produktu banku Millennium.
 • Każdy, kto nie brał już udziału w akcji promocyjnej dotyczącej Konta 360 lub Konta 360 Student.

2.  Jakie są warunki?

Należy:

 • do 26 lipca 2019 roku złożyć wniosek o konto na stronie promocyjnej,
 • do 31 lipca 2019 roku zawrzeć umowę z bankiem,
 • wyrazić zgodę na przetwarzanie danych przez bank w celach marketingowych.

3. Zasady przyznawania premii.

Po spełnieniu wymaganych warunków, bank przekaże premię 200 złotych do 30 listopada 2019 roku na założone konto.

4. Kiedy zostanie przyznana premia?

O przyznaniu premii uczestnik zostanie powiadomiony najpóźniej do 30 listopada 2019 roku.

Premia zostanie przekazana do 14 dni od dnia, w którym bank powiadomi e-mailowo o spełnieniu warunków promocji.

Do 5 dni od dnia otrzymania powiadomienia należy przekazać informację potrzebne do uzyskania premii za pośrednictwem narzędzi na stronie promocji.

5. Prowizje i opłaty Konta Otwartego na Ciebie

Konto 360

 • 0 zł – opłata za otwarcie konta.
 • 0 zł/8 zł – za prowadzenie konta – opłata nie zostanie naliczona jeśli dokona się wpływu na 1 000 zł miesięcznie oraz w każdym miesiącu wykona się min. 1 płatność kartą.
 • 0 zł – za wydanie karty.
 • 0 zł – za wypłatę pieniędzy z bankomatów Millennium.
 • 1 zł/5 zł – za wypłaty z bankomatów – 1 zł za wypłaty z bankomatów Planet Cash oraz Santander (BZ WBK), 5 zł za wypłaty z pozostałych bankomatów – żadne opłaty nie są pobierane przez 2 pierwsze miesiące obowiązywania umowy, a później pod warunkiem wpływu na konto min. 1 000 zł miesięcznie oraz po wykonaniu min. 1 płatności kartą.
 • 0 zł – za przelewy internetowe.
 • 0 zł/7 zł – miesięczna opłata za kartę – opłata nie jest naliczana przez pierwsze dwa miesiące od wydania karty, a w kolejnych miesiącach nie naliczana po jednej płatności kartą i 1000 zł wpływów na konto w miesiącu.

Konto 360 Student (18-26 lat)

 • 0 zł – opłata za otwarcie konta.
 • 0 zł – za prowadzenie konta.
 • 0 zł – za wydanie karty.
 • 0 zł – za wypłatę pieniędzy z bankomatów Millennium.
 • 1 zł/5 zł – za wypłaty z bankomatów – 1 zł za wypłaty z bankomatów Planet Cash oraz Santander (BZ WBK), 5 zł za wypłaty z pozostałych bankomatów – żadne opłaty nie są pobierane przez 2 pierwsze miesiące obowiązywania umowy, a później pod warunkiem wpływu na konto min. 1 000 zł miesięcznie oraz po wykonaniu min. 1 płatności kartą.
 • 0 zł – za przelewy internetowe
 • 0 zł/4 zł – miesięczna opłata za kartę – opłata nie jest naliczana przez pierwsze dwa miesiące od wydania karty, a w kolejnych miesiącach nie naliczana po jednej płatności kartą i 1000 zł wpływów na konto w miesiącu.

Brawa dla tego banku! Odkąd mam prawo jazdy poczułam ten ból, gdy na desce rozdzielczej pojawia się rezerwa. BGŻ BNP Paribas wychodzi Nam na przeciw!

Za spełnienie kilku warunków otrzymacie pełen bak w gratisie ;). Więcej szczegółów poniżej. Śpieszcie się jednak, bo pula wniosków przewiduje tylko 800 rejestracji!

1. Kto może wziąć udział w promocji?

 • Każdy, kto jest obywatelem Polski i posiada dowód osobisty.
 • Każdy, kto ukończył 18 lat.
 • Każdy, kto w okresie 12 miesięcy nie jest klientem banku.
 • Każdy, kto nie jest pracownikiem lub członkiem rodziny pracownika banku.

2.  Jakie są warunki?

Należy:

 • do 31 lipca 2019 roku dokonać zgłoszenia na stronie promocji, zaakceptować regulamin i wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz na przekazanie informacji o spełnieniu warunków,
 • do 31 lipca 2019 roku złożyć wniosek o otwarcie Konta Otwarte na Ciebie za pomocą linka promocyjnego otrzymanego e-mailem,
 • do 14 sierpnia 2019 roku zawrzeć z bankiem umowę za pośrednictwem kuriera,
  na dzień przekazania nagrody nadal być posiadaczem konta

MAŁA PODPOWIEDŹ ODE MNIE:

Należy podać takie same dane przy rejestracji na stronie i przy składaniu wniosku.

3. Zasady przyznawania premii.

Aby bon podarunkowy został przyznany należy:

 • spełnić się wyżej wymienione warunki,
 • dokonać aktywacji aplikacji mobilnej GOmobile do 31 sierpnia 2019 roku,
 • w miesiącu następującym po miesiącu, w którym aktywowano aplikację mobilną, wykonać min. 3 transakcje kartą na łączną kwotę 300 złotych.

4. Kiedy zostanie przyznana premia?

Każdy kto spełni warunki promocji zostanie o tym poinformowany wiadomością e-mail do 17 dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym spełniło się warunki.

Nagrody zostaną przekazane do ostatniego dnia miesiąca w miesiącu w którym zostało się poinformowanym o spełnieniu warunków promocji.

Bon podarunkowy jest ważny do 30 mara 2021 roku.

5. Prowizje i opłaty Konta Otwartego na Ciebie

 • 0 zł – otwarcie i prowadzenie rachunku;
 • 6 zł – opłata za obsługę Karty Otwartej na eŚwiat;
 • 0 zł – wpłata gotówki we wpłatomacie na terenie banków BNP Paribas;
 • 0 zł – wypłata gotówki z bankomatów BNP Paribas i Planet Cash w Polsce;
 • 5 zł – wypłata gotówki z pozostałych bankomatów w Polsce;
 • 0 zł – przelew wewnętrzny i zewnętrzny online;
Inną ciekawą ofertą BGŻtu jest kolejna akcja promocyjna, w której w ramach nagrody otrzymacie bon podarunkowy na kwotę 200 złotych do znanej sieci odzieżowej H&M.
Już wcześniej podobna oferta została przeze mnie opisana, wtedy można było otrzymać bon o wartości 100 złotych. Oferta cieszyła się wśród Was dużym powodzeniem dlatego zachęcam osoby, które nie miały możliwości skorzystania, aby teraz założyły konto ;).

1. Kto może wziąć udział w promocji?

 • Każdy, kto jest obywatelem Polski i posiada dowód osobisty.
 • Każdy, kto ukończył 18 lat.
 • Każdy, kto w okresie 12 miesięcy nie jest klientem banku.
 • Każdy, kto nie jest pracownikiem lub członkiem rodziny pracownika banku.

2.  Jakie są warunki?

Należy:

 • do 31 lipca 2019 roku dokonać zgłoszenia na stronie promocji, zaakceptować regulamin i wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz na przekazanie informacji o spełnieniu warunków,
 • do 31 lipca 2019 roku złożyć wniosek o otwarcie Konta Otwarte na Ciebie za pomocą linka promocyjnego otrzymanego e-mailem,
 • do 14 sierpnia 2019 roku zawrzeć z bankiem umowę za pośrednictwem kuriera,
  na dzień przekazania nagrody nadal być posiadaczem konta.

MAŁA PODPOWIEDŹ ODE MNIE:
Należy podać takie same dane przy rejestracji na stronie i przy składaniu wniosku.

3. Zasady przyznawania premii.

Aby karta paliwowa została przyznana należy:

 • spełnić się wyżej wymienione warunki,
 • dokonać aktywacji aplikacji mobilnej GOmobile do 31 sierpnia 2019 roku,
 • w miesiącu następującym po miesiącu, w którym aktywowano aplikację mobilną, wykonać min. 3 transakcje kartą na łączną kwotę 300 złotych.

4. Kiedy zostanie przyznana premia?

Każdy kto spełni warunki promocji zostanie o tym poinformowany wiadomością e-mail do 17 dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym spełniło się warunki.

Nagrody zostaną przekazane za pośrednictwem poczty do ostatniego dnia miesiąca w miesiącu w którym zostało się poinformowanym o spełnieniu warunków promocji.

W celu odbioru nagrody, do 7 dni od otrzymania e-maila należy kliknąć w wysłany link w celu potwierdzenia danych adresowych.

Karta paliwowa jest ważna do 28 lutego 2021 roku na stacjach ORLEN opatrzonym logiem systemu FLOTA.

5. Prowizje i opłaty Konta Otwartego na Ciebie

 • 0 zł – otwarcie i prowadzenie rachunku;
 • 10 zł – opłata za obsługę Karty Otwartej na Świat;
 • 0 zł – wpłata gotówki we wpłatomacie na terenie banków BNP Paribas;
 • 0 zł – wypłata gotówki z bankomatów BNP Paribas i Planet Cash w Polsce;
 • 5 zł – wypłata gotówki z pozostałych bankomatów w Polsce;
 • 0 zł – przelew wewnętrzny i zewnętrzny online;

(NIEAKTUALNE) Zyskaj w promocji aż 300 złotych od BGŻ BNP Paribas!

Wakacje się zbliżają wielkimi krokami, warto więc odłożyć sobie nieco gotówki 😉 BGŻ wychodzi Wam na przeciw. Bank stworzył nową akcję promocyjną
Tym razem możecie zyskać aż 300 złotych za spełnienie prostych warunków. Wszelkie najważniejsze informacje wraz z regulaminem znajdziecie poniżej.

1. Kto może wziąć udział w promocji?

 • Każdy, kto skończył 18 lat.
 • Każdy, kto jest obywatelem Polski i posiada dowód osobisty.
 • Każdy, kto nie jest pracownikiem banku.
 • Każdy, kto od 12 miesięcy nie jest klientem Banku.

2.  Jakie są warunki?

Należy:

 • do 12 lipca 2019 roku dokonać zgłoszenia na stronie promocyjnej,
 • złożyć wymagane oświadczenia oraz zaakceptować wymagane zgody np. na przetwarzanie danych osobowych,
 • do 12 lipca 2019 roku złożyć wniosek o konta za pośrednictwem linku otrzymanego e-mailem podając takie same dane jak przy rejestracji na stronie promocyjnej,
 • do 19 lipca 2019 roku zawrzeć umowę z bankiem,
  na dzień wydania nagrody nadal być klientem banku.

3. Zasady przyznawania premii.

Aby otrzymać pierwszą premię – 150 zł – należy:

 • spełnić wyżej wymienione warunki,
 • w lipcu i sierpniu 2019 roku wykonać transakcję kartą na łączną kwotę 300 złotych.

Aby otrzymać drugą premię – 150 zł – należy:

 • spełnić warunki wymagane do otrzymania pierwszej premii,
  we wrześniu i październiku 2019 roku otrzymać wpływy na łączną kwotę 1000 złotych.

MAŁA PODPOWIEDŹ ODE MNIE:
Wymagane wpływy mogą pochodzić z Waszego konta w innym banku.

4. Kiedy zostanie przyznana premia?

Każdy uczestnik promocji o spełnieniu warunków zostanie powiadomiony wiadomością e-mail:

 • w przypadku pierwszej nagrody do 20 września 2019 roku,
 • w przypadku drugiej nagrody do 20 listopada 2019 roku.

Nagrody zostaną przyznane do końca miesiąca w miesiącu w którym trzymało się e-maila.

Aby odebrać pierwszą nagrodę należy:

 • do 25 września 2019 roku zalogować się na stronie wskazanej w wiadomości e-mail
  uzupełnić dane i podać numer konta bankowego.

5. Prowizje i opłaty Konta Otwartego na Ciebie

 • 0 zł – otwarcie i prowadzenie rachunku;
 • 10 zł – opłata za obsługę Karty Otwartej na Świat;
 • 0 zł – wpłata gotówki we wpłatomacie na terenie banków BNP Paribas;
 • 0 zł – wypłata gotówki z bankomatów BNP Paribas i Planet Cash w Polsce;
 • 5 zł – wypłata gotówki z pozostałych bankomatów w Polsce;
 • 0 zł – przelew wewnętrzny i zewnętrzny online;

(NIEAKTUALNE) Nest Konto z premią 200 złotych powraca!

Nest Bank powraca z Waszą ulubioną akcją promocyjną! Już teraz za otwarcie darmowego konta i spełnienie kilku warunków otrzymacie 200 złotych.
Śpieszcie się jednak bo oferta cieszy się ogromnym zainteresowaniem i szybko może zniknąć, tym bardziej że jest tylko 500 wniosków objętych premią. Poniżej wszystkie informacje

1. Kto może wziąć udział w promocji?

 • Każdy, kto posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
 • Każdy, kto mieszka na terytorium Polski.
 • Każdy, kto nie jest pracownikiem banku.
 • Każdy, kto na dzień składania wniosku nie jest klientem banku.
 • Każdy, kto był posiadaczem konta w Nest Banku przed 24 miesiącami.

2.  Jakie są warunki?

Należy:

 • do 30 czerwca 2019 roku złożyć wniosek o założenie konta za pośrednictwem tej strony,
 • do 31 lipca 2019 roku zawrzeć umowę z bankiem.
  nie wykorzystywać nowo założonego konta w celach związanych z działalnością gospodarczą.

3. Zasady przyznawania premii.

Aby otrzymać premię – 100 zł – należy:

 • najpóźniej do 31 sierpnia 2019 roku zapewnić w co najmniej jednym miesiącu kalendarzowym wpływ wynagrodzenia w wysokości min. 1000 złotych,
 • w tym samym miesiącu, w którym otrzymało się wynagrodzenie wykonać co najmniej jedną transakcję kartą na łączną kwotę min. 500 złotych.

Aby otrzymać kolejne 50+50 zł należy w dwóch następujących po sobie miesiącach spełnić znów powyższe warunki (wynagrodzenie 1000 zł i płatność kartą 500 zł)

MAŁA PODPOWIEDŹ ODE MNIE:

A. Bank w regulaminie zaznacza, iż wynagrodzenie rozumie jako:

pracownicze (umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło)
renty, emerytury
stypendia uczelni wyższej
świadczenia z programu Rodzina 500+ i inne świadczenia rodzinne

B. Z promocji wykluczone są operację kartą typu Cash Back, gry hazardowe, odwołanie i anulowanie (zwrot towaru).

C. W przypadku wątpliwości co do wynagrodzenia, bank może zwrócić się o udokumentowanie oraz wysłanie w ciągu 7 dni na wskazany adres skanu potwierdzającego wysokość wynagrodzenia.

4. Kiedy zostanie przyznana premia?

Do 20-tego dnia roboczego następnego miesiąca kalendarzowego, za który została naliczona premia.

5. Prowizje i opłaty Konta Jakie Chcę

 • 0 zł – prowadzenie konta
 • 0 zł – wydanie i obsługa karty debetowej
 • 0 zł – wypłata gotówki w każdym bankomacie w Polsce
 • 0 zł – za internetowe przelewy